Szadkowska odeszła z Rady Miasta

Joanna Szadkowska była ważną postacią w Radzie Miasta, pełniła m.in. funkcję szefowej Komisji Gospodarki i Finansów. Dlaczego odeszła? Fot. Autor

MIELEC. Joanna Szadkowska złożyła oficjalną rezygnację z funkcji radnej Mielca. Wcześniej opuściła stanowisko przewodniczącej miejskiej Komisji Gospodarki i Finansów. 

Co było przyczyną jej odejścia z życia publicznego? Nieoficjalnie mówi się, że stoją za tym sprawy osobiste. Część informacji na ten temat zawartych jest w pisemnych oświadczeniu eks-radnej, które przesłała na ręce Jana Myśliwca, przewodniczącego Rady Miejskiej.

– “Zgodnie z przepisami o służbie cywilnej obecnie pełnione przeze mnie obowiązki służbowe nie mogą być łączone z pełnieniem funkcji radnej – pisze Szadkowska. Moja decyzja wynika również z braku możliwości połączenia wszystkich działań. Zdaję sobie bowiem sprawę, że w ostatnim czasie ze względu na sprawy osobiste w znacznym stopniu zaniedbywałam powierzone mi obowiązki, wynikające z piastowania funkcji radnej”.

– Muszę przyznać, że praca pani Joanny przyczyniała się do podejmowania przez nas decyzji na właściwym poziomie, kompetentnie i zgodnie z obowiązującym prawem – przyznaje przewodniczący Myśliwiec.

Kto uzupełni brakujące miejsce w Radzie Miejskiej? Będzie to kolejna osoba, po Joannie Szadkowskiej z największą liczbą głosów na liście komitetu prezydenta Janusza Chodorowskiego “Nasz Mielec”, a więc Wiesław Wałek.

pg

do “Szadkowska odeszła z Rady Miasta”

  1. zza węgła

    brakujące miejsce uzupelnić jakimś Platfusowym nieudacznikiem

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.