Szczyt Trójkąta Weimarskiego

W poniedziałek w Warszawie rozpoczął się szczyt Trójkąta Weimarskiego. Biorą w nim udział prezydenci Polski i Francji: Bronisław Komorowski i Nicolas Sarkozy oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel. Tematem szczytu będzie m.in. wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony; będzie też mowa o priorytetach polskiej prezydencji w UE.

Do poprzedniego spotkania na takim szczeblu, jak poniedziałkowe w Wilanowie, doszło w grudniu 2006 r. W 2008 roku prezydent Lech Kaczyński odwołał swoją obecność na szczycie. – Po ponad czterech latach trzeba odbudować kontakty głów państw w ramach Trójkąta Weimarskiego: Polski, Francji i Niemiec – w ten sposób o szczycie mówił prezydent Bronisław Komorowski w wywiadzie dla Polskiego Radia. Uznał za błąd zaniechanie tych spotkań w poprzednich latach.

Wypowiedzi uczestników:

Prezydent Polski, Bronisław Komorowski:

– Chciałbym wyrazić satysfakcję z tego, że wspólnym wysiłkiem udaje się wzmocnić współpracę Polsko-Niemiecko-Francuską w ramach Trójkąta Weimarskiego. To jest 20. rocznica Trójkąta Weimarskiego, który funkcjonuje na kilku poziomach – ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony narodowej, premierów, a także parlamentów. To wyraz naszego wspólnego dążenia, aby wspierać integrację europejską. Dla Polski to ważne także ze względu na zbliżające się przewodnictwo naszego kraju w Radzie UE. Podczas spotkania omawiane były sprawy związane z walką z kryzysem w UE, a także priorytety naszego przewodnictwa w UE ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa i obrony. Polska konsekwentnie opowiada się za pogłębieniem tej polityki.

Kanclerz Niemiec, Angela Merkel:

– Bardzo chętnie przybyliśmy tutaj, aby omówić te sprawy, które łączą nasze państwa, to jest pogłębienie współpracy w łonie Unii Europejskiej, pogłębienie kontaktu z naszymi sąsiadami. Niemcy będą wspierać Polskę podczas jej przewodnictwa we Wspólnocie. Będziemy się cieszyć, jeżeli Polska znajdzie się w pakcie na rzecz konkurencyjności przez zbliżanie polityk gospodarczych. Chodzi o zbliżenie rozbieżnych obecnie gospodarek europejskich poprzez reformy strukturalne. Ta silniejsza integracja polityk gospodarczych ma służyć poprawie pozycji konkurencyjnej strefy euro oraz wzmocnieniu zaufania rynków finansowych do wspólnej waluty. Pakt na rzecz konkurencyjności jest otwarty na inne kraje. Cieszymy się, jeżeli Polska będzie w nim uczestniczyła. Pakt został przygotowany tak, że mogą w nim uczestniczyć kraje, które nie wprowadziły jeszcze waluty euro.

Prezydent Francji, Nicolas Sarkozy:

– To dobrze, że Polska jako jeden ze swych priorytetów wyznaczyła wzmocnienie wspólnej europejskiej polityki obronności. Chciałbym powiedzieć, kierując te słowa do prezydenta Polski, że bardzo przyjemnie jest być na tym szczycie. Bardzo się cieszę, że Polska – którą zawsze uznawałem za jeden z wielkich krajów UE – chce odgrywać w pełni rolę w UE, w szczególności w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, która zresztą jest priorytetem również dla Francji. Chciałbym powiedzieć, że bardzo ważne jest to, że mamy zbieżne punkty widzenia wraz z Polską. W dzisiejszym świecie niestabilnym, pełnym zagrożeń, Europa musi pamiętać o tym, by wzmocnić swoją polityką obronną. Bardzo cieszymy się, że Polska jako jeden ze swoich priorytetów wyznaczyła właśnie wzmocnienie wspólnej europejskiej polityki obronności. Chciałbym podkreślić wagę Polski i wagę tego, jakie są relacje Polski ze wschodnią częścią kontynentu europejskiego. Polska, Niemcy i Francja chcą w ramach Partnerstwa Wschodniego rozwijać współpracę z wschodnimi sąsiadami. Chciałbym dodać jeszcze, że popieram propozycje prezydenta, aby Trójkąt Weimarki oznaczał nie tylko organizację szczytów, ale aby rozbudować współpracę między młodzieżą, naszym społeczeństwem obywatelskim.

PAP, kp

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments