Tereny inwestycyjne koło lotniska w mieleckiej specjalnej strefie ekonomicznej

- W wyniku projektu powstaną: drogi o łącznej długości 2,827 km z oświetleniem, plac manewrowo-postojowy, sieć wodociągowa o dł. 3,405 km, sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 3,646 km, sieć kanalizacji deszczowej o dł. 5,587 km - mówi Zbigniew Piwka, kierownik Biura Rozwoju Miasta.

KROSNO.   Sprawa była procedowana w Ministerstwie Gospodarki.

Niedawno pisaliśmy na łamach Super Nowości, że w sąsiedztwie lotniska ma powstać strefa przemysłowa. Że planowane jest włączenie tego terenu do specjalnej strefy ekonomicznej “Euro-Park Mielec”. Tymczasem już wiadomo, że ponad 35 hektarów terenów inwestycyjnych zlokalizowanych koło lotniska zostało włączonych do mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. 13 września Rada Ministrów przyjęła już stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

– Decyzja Rady Ministrów była uwieńczeniem procedury włączania krośnieńskich terenów inwestycyjnych do mieleckiej strefy. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Ustaw, czyli za około miesiąc – mówi Joanna Sowa, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Krośnie. – Strefą zarządzać będzie (na podstawie zawartego porozumienia) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu we współpracy z Urzędem Miasta Krosna – dodaje.

Przypomnijmy, że strefa powstanie w sąsiedztwie lotniska w ramach projektu “Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”. Polega on na wybudowaniu infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej przez nowych inwestorów w sąsiedztwie lotniska. Ten teren ma zostać objęty ulgami przewidzianymi dla specjalnych stref ekonomicznych.

Miasto oferuje inwestorom niezabudowany grunt z dostępem do infrastruktury. – Strefa przeznaczona jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i innowacyjnych usług. Fragment bezpośrednio przyległy do granic lotniska przeznaczony jest pod produkcję lotniczą i okołolotniczą – mówi Zbigniew Piwka, kierownik Biura Rozwoju Miasta. Oznacza ona same korzyści. – Największą korzyścią jest możliwość uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości od 50 do 70 procent kosztów inwestycji w środki trwałe, dokonanej na obszarze włączonym do strefy. Dodatkowo miasto oferuje zwolnienie z podatku od nieruchomości od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli w wyniku nowej inwestycji powstaną nowe miejsca pracy. Okres zwolnienia zależy od ilości nowo utworzonych miejsc pracy i wynosi od 1 roku do 6 lat – informuje Piwka.

– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada budowę na tym terenie obiektów produkcyjno-usługowych, ze szczególnym wskazaniem na  działalność lotniczą i okołolotniczą – wyjaśnia Joanna Sowa. – Obecnie trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy prac inwestycyjnych (budowy dróg, sieci kanalizacji deszczowej i  sanitarnej, sieci wodociągowej, przyłącza energetycznego).Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2011 r., a zakończenie na pierwszy kwartał 2013 roku – informuje.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 32 265 587,13 PLN, z czego wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 24 436 092,20 PLN. Wysokość uzyskanego dofinansowania wynosi 21 992 482,00 PLN, co stanowi 90 procent wydatków kwalifikowanych projektu.

Wioletta Zuzak

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments