- Super Nowości - http://supernowosci24.pl -

Tereny inwestycyjne koło lotniska w mieleckiej specjalnej strefie ekonomicznej

Posted By Redaktor On 19 września 2011 @ 21:25 In Krosno | No Comments

- W wyniku projektu powstaną: drogi o łącznej długości 2,827 km z oświetleniem, plac manewrowo-postojowy, sieć wodociągowa o dł. 3,405 km, sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 3,646 km, sieć kanalizacji deszczowej o dł. 5,587 km - mówi Zbigniew Piwka, kierownik Biura Rozwoju Miasta.

KROSNO.   Sprawa była procedowana w Ministerstwie Gospodarki.

Niedawno pisaliśmy na łamach Super Nowości, że w sąsiedztwie lotniska ma powstać strefa przemysłowa. Że planowane jest włączenie tego terenu do specjalnej strefy ekonomicznej “Euro-Park Mielec”. Tymczasem już wiadomo, że ponad 35 hektarów terenów inwestycyjnych zlokalizowanych koło lotniska zostało włączonych do mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. 13 września Rada Ministrów przyjęła już stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

- Decyzja Rady Ministrów była uwieńczeniem procedury włączania krośnieńskich terenów inwestycyjnych do mieleckiej strefy. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Ustaw, czyli za około miesiąc – mówi Joanna Sowa, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Krośnie. – Strefą zarządzać będzie (na podstawie zawartego porozumienia) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu we współpracy z Urzędem Miasta Krosna – dodaje.

Przypomnijmy, że strefa powstanie w sąsiedztwie lotniska w ramach projektu “Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”. Polega on na wybudowaniu infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej przez nowych inwestorów w sąsiedztwie lotniska. Ten teren ma zostać objęty ulgami przewidzianymi dla specjalnych stref ekonomicznych.

Miasto oferuje inwestorom niezabudowany grunt z dostępem do infrastruktury. – Strefa przeznaczona jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i innowacyjnych usług. Fragment bezpośrednio przyległy do granic lotniska przeznaczony jest pod produkcję lotniczą i okołolotniczą – mówi Zbigniew Piwka, kierownik Biura Rozwoju Miasta. Oznacza ona same korzyści. – Największą korzyścią jest możliwość uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości od 50 do 70 procent kosztów inwestycji w środki trwałe, dokonanej na obszarze włączonym do strefy. Dodatkowo miasto oferuje zwolnienie z podatku od nieruchomości od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli w wyniku nowej inwestycji powstaną nowe miejsca pracy. Okres zwolnienia zależy od ilości nowo utworzonych miejsc pracy i wynosi od 1 roku do 6 lat – informuje Piwka.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada budowę na tym terenie obiektów produkcyjno-usługowych, ze szczególnym wskazaniem na  działalność lotniczą i okołolotniczą – wyjaśnia Joanna Sowa. – Obecnie trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy prac inwestycyjnych (budowy dróg, sieci kanalizacji deszczowej i  sanitarnej, sieci wodociągowej, przyłącza energetycznego).Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2011 r., a zakończenie na pierwszy kwartał 2013 roku – informuje.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 32 265 587,13 PLN, z czego wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 24 436 092,20 PLN. Wysokość uzyskanego dofinansowania wynosi 21 992 482,00 PLN, co stanowi 90 procent wydatków kwalifikowanych projektu.

Wioletta Zuzak


Article printed from Super Nowości: http://supernowosci24.pl

URL to article: http://supernowosci24.pl/tereny-inwestycyjne-kolo-lotniska-w-mieleckiej-specjalnej-strefie-ekonomicznej/

Prawa autorskie © 2011 Super Nowości. Wszelkie prawa zastrzeżone.