trudne

Ks. Boniecki to jeden z największych autorytetów polskiego duchowieństwa. Prof. Aleksander Hall to wciąż uważny obserwator polskiej sceny politycznej. Fot. Wojciech Preisner, Archiwum WSIiZ