Trudniej o zasiłek rodzinny

- Nie dość, że te zasiłki są tak niskie, tak samo jak próg do ich uzyskania to teraz jeszcze trudniej będzie je otrzymać - mówi Natalia z Rzeszowa. Fot. Wojciech Preisner

PODKARPACIE. Teraz już nie podzielisz dochodu za rok 2011 przez 12 miesięcy.

Od stycznia tego roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Według niej dużo trudniej jest uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego.

Zmiany dotyczą sposobu liczenia dochodu na osobę w rodzinie. Wcześniej liczyło się go dzieląc dochód uzyskany za rok poprzedzający okres zasiłkowy przez 12 miesięcy i liczbę osób w rodzinie. Teraz jest inaczej, bo nie dzieli się przez pełną liczbę miesięcy w roku, a jedynie przez tyle, ile przez faktycznie otrzymywane były dochody. I tak na przykład jeżeli pani Ewa zaczęła pracę we wrześniu 2011 to bierze swój dochód za ten rok i dzieli go przez 4 miesiące i liczbę osób w rodzinie, a nie przez 12 jak było do tej pory. Takie rozwiązanie według ministerstwa pracy ma pokazać rzeczywistą sytuację finansową rodziny i nie zaniżać dochodów.

- To nie w porządku, bo nikt nie bierze pod uwagę tego, że człowiek nie miał dochodów przed podjęciem pracy, a za coś żyć musiał – mówi pani Natalia z Rzeszowa.
Niestety wpłynie to na zwiększenie liczby odrzucanych wniosków. Wielu rodziców ubiegających się o zasiłek rodzinny może nie dostać pozytywnej decyzji, bo zarobki przekroczą kwotę 504 zł na osobę za miesiąc  (583 zł jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). Dotyczy to również rodziców ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Na razie jest mało przypadków odrzucenia decyzji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Prawdziwa fala zacznie się we wrześniu, kiedy przyjmowane będą wnioski na kolejny okres.

Blanka Szlachcińska

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.