Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

LUBACZÓW. W niedzielę, 14 października, rozpocznie się i potrwa do 21 października Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. To już XXVI edycja przedsięwzięcia. Tegoroczna odbywa się pod hasłem “Rodzina fundamentem Kościoła”.

Natchnieniem dla organizatorów stały się słowa bł. Jana Pawła II: – Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest droga powszechną , pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek.

Program
Niedziela, 14 października
godz. 11 – msza pod przewodnictwem ks. bpa dr Mariana Rojka, pasterza diecezji Zamoysko-Lubaczowskiej, będąca dziękczynieniem za 25 lat działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie;
godz. 15.30 – koncert w konkatedrze lubaczowskiej “Pokolenia” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego w Zamościu;
godz. 20 – apel papieski na stadionie, przy Krzyżu i obelisku upamiętniającym pobyt bł. Jana Pawła II w Lubaczowie;
godz. 20.45 – przemarsz drogą papieską do konkatedry, Apel Jasnogórski przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, następnie przemarsz pod pomnik bł. Jana Pawła II, gdzie zostaną zapalone znicze i złożone kwiaty;
godz. 21.37 – chwila modlitewnej ciszy przed pomnikiem papieża – Polaka.

Poniedziałek, 15 października
godz. 17 – w MDK monodram “Oczekuję pytań” na podstawie tekstów Leszka Kołakowskiego w reż. Grażyna Bielec;
godz. 18 – msza w konkatedrze.

Wtorek, 16 października
godz. 18 – msza w konkatedrze;
godz. 18.45 – wykład ks. prof. Mariana Pokrywki z KUL “Rodzina sanktuarium miłości i życia” w auli konkatedry.

Środa, 17 października
godz. 18 – msza w konkatedrze;
godz. 19 – spektakl wg tekstów Ernesta Brylla “Po wieczerniku” w reż. Grażyny Bielec w MDK.

Czwartek, 18 października
godz. 18 – msza w konkatedrze;
godz. 19 – wykład “Świętość małżeństwa i rodziny” ks. dr Sławomira Adamczyk, diecezjalny duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej w auli konkatedry;

Piątek, 19 października
godz. 18 – msza w konkatedrze;
godz. 19 – wykład “Karta Dużej Rodziny jako mechanizm wsparcia rodzin wielodzietnych Ireny Bylickiej, sekretarz Zarządu Związku Dużych Rodzin 3+, członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie w auli konkatedry.

Sobota, 20 października
godz. 9.30 – dekanalny turniej piłki nożnej młodzieży z KSM o puchar prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie (orlik lub hala sportowa);
godz. 18 – spektakl “Jan Paweł II papież rodziny” pod kierownictwem Alicji Antonik w auli konkatedry;
godz. 19.30 – gawęda o ks. infułacie Wiktorze Haas Paneckim, współzałożycielu harcerstwa w Lubaczowie. Poprowadzi ją Edward Olbromski, członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie w auli konkatedry.

Niedziela, 21 października
godz. 16 – spektakl “Czarny Jim” w reż. ks. Józefa Jana Dudka w sali teatralnej konkatedry;
godz. 18 – zakończenie XXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Msza koncelebrowana przez ks. prałata dr Adama Firosza, kanclerza Kurii Diecezji Zamoysko-Lubaczowskiej w konkatedrze.

bes

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.