Tytuł naukowy dla Dziekana WZ

Postanowieniem z 17 stycznia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, który wpłynął do Kancelarii Prezydenta RP 30 listopada 2012 r. – nadał dr hab. Grzegorzowi Ostaszowi tytuł profesora.

Uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu naukowego odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 14 marca br.

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.