Uchwalono budżet Sanoka

SANOK. Powstanie parking wielopoziomowy, a także zostanie przebudowany targowisko „zielony rynek”

17 lutego radni Rady Miasta Sanoka uchwalili budżet Sanoka na 2011 rok. Dochody miasta ustalone zostały na 107.594.515 zł, zaś wydatki na 117.513.373 zł. – Uchwalony budżet jest taki, na jaki nas stać, dostosowany do problemów państwa, z wizją zmian prawnych w 2014 r. To budżet ukierunkowany na realizację planowanych zamierzeń – mówi Wojciech Blecharczyk, burmistrz Miasta Sanoka.

Miasto planuje przeprowadzić kilkadziesiąt zadań związanych z remontami, przebudowami dróg, parkingów, budową chodników, kanalizacji deszczowej. Największą tego typu inwestycją będzie budowa parkingu wielopoziomowego. Prawie 1,5 mln zł zarezerwowane zostało na przebudowę targowiska „zielony rynek”. Będą również kontynuowane rozpoczęte w zeszłym roku inwestycje, jak termomodernizacja obiektów oświatowych w Sanoku, modernizacja i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku, budowa sali tańca, przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku. Zabezpieczono także środki na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Nadal realizowany będzie projekt „Eko Sanok”.

Będą pieniądze na ważne imprezy kulturalne

Ponad 1,1 mln zł zostanie przeznaczone m.in. na naprawy budynków komunalnych. Ponad 250 tys. zł wydatkowane zostanie na bieżące utrzymanie cmentarzy, wykonanie alejek, urządzenie mogiły zbiorowej „Lapidarium” na szczątki po ekshumacji. Prawie 200 tys. zł Miasto ma zamiar przeznaczyć na promocję. Na działalność Straży Miejskiej wydanych zostanie około 530 tys. zł. Ponad 1.3 mln zł przeznaczonych zostanie na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym na dalszą realizację projektu „Moje zmiany, moim sukcesem”, który jest w całości finansowany ze środków zew. Na kilkunastu ulicach będzie kontynuowana budowa kanalizacji sanitarnej. Ponad 130 tys. zostanie przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie ważnych imprez w Sanoku kulturalnych i państwowych. W tegorocznym budżecie zostały zarezerwowane także środki na współorganizację imprez sportowych, 155 tys. zł na stypendia sportowe, 145 tys. zł na realizację zadania działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży poprzez szkolenia sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach sportowych. Z kolei 28 tys. zł na Nagrody Burmistrza.

Grzegorz Anton

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments