Unijni dyplomaci poznają nasz region. FILM

Dyplomaci i urzędnicy z Brukseli podczas potkania w Urzędzie Marszałkowskim.

Komitet Stałych Przedstawicieli (francuski skrót COREPER) to ciało, w którym dyskutowane są wszystkie decyzje, które ma podjąć Rada Unii Europejskiej. Część jego członków składa wizytę na Podkarpaciu.

COREPER zajmuje się m.in. sprawami transportu. Dlatego marszałek Mirosław Karapyta ma nadzieję, że wizyta dyplomatów pomoże w staraniach o weryfikację sieci europejskich korytarzy transportowych TEN-T. – Chcemy pokazać, że sprawy transportu i komunikacji są dla nas ważne – dodaje marszałek Karapyta. Przedstawiciele Rady Europy odwiedzili już budujący się terminal w Jasionce, będą też na przejściu granicznym w Medyce.

- Z moich doświadczeń wynika, ze takie spojrzenie pomaga w zrozumieniu lokalnych spraw i kształtuje wizerunek regionu – mówi Karolina Ostrzyniewska zastępcy stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej.  Podobnie wypowiada się Jonas Bering Liiseberg duński przedstawiciel w COREPER. – Stale siedzimy w klimatyzowanych biurach w Brukseli, więc takie wizyty poznanie różnic i walorów poszczególnych regionów Unii Europejskiej – tłumaczy dyplomata.

ac

 

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.