Uniwersytet Rzeszowski zaprasza studentów w XXI w.

Uniwersytet Rzeszowski

zaprasza studentów w XXI wiek.


Obecnie wszystkie uczelnie zachęcają kandydatów do wyboru perspektywicznych studiów.
Jakie kierunki mają przyszłość? 
Oczywiście techniczne i matematyczne!
Gdzie można je studiować?  Np. na Uniwersytecie Rzeszowskim.

– Dzisiejszy świat oczekuje od kandydatów konkretnej wiedzy i umiejętności, wiedzy praktycznej, a nie wiedzy książkowej. Przyszłość mają te kierunki studiów, które otwierają absolwentom perspektywę znalezienia pracy. A to zależy od kompetencji nabytych podczas studiów – podkreśla dr inż. Jacek Bartman z Zakładu Elektrotechniki i Informatyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Oferowane przez nasz Wydział kierunki studiów: edukacja techniczno informatyczna, fizyka, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, matematyka oraz mechatronika mają dokładnie, taki perspektywiczny, wymiar. Śledząc dalsze losy naszych absolwentów, widzimy że większość z nich dość szybko znajduje pracę.

Doceń edukację techniczno-informatyczną

Niestety, nie wszystkie kierunki techniczne i matematyczne są znane i doceniane. – Przykładem niedocenianego kierunku studiów może być edukacja techniczno-informatyczna. Tymczasem dzięki połączeniu wiedzy i umiejętności z zakresu techniki i informatyki absolwenci tego kierunku doskonale odnajdują się na rynku pracy, znajdując zatrudnienie w firmach o bardzo różnych profilach. Podobna sytuacja jest z absolwentami fizyki technicznej – mówi Jacek Bartman.

W tegorocznej ofercie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR po raz pierwszy pojawia się inżynieria bezpieczeństwa. Na czym polegają studia na tym kierunku? – Inżynieria bezpieczeństwa to nowy bardzo dynamicznie rozwijający się w Polsce kierunek studiów – informuje dr Bartman. – Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa podobnie jak na innych studiach inżynierskich trwają trzy i pół roku. Przygotowują do pracy związanej z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ukończenie studiów daje absolwentom kompetencje niezbędne do sprostania wymaganiom stawianym służbom bhp w kraju, a tym samym umożliwia zatrudnienie w dużych firmach państwowych i prywatnych, a także daje szansę na własną niezależną działalność gospodarczą.

Aparatura za kilkanaście milionów zł

Kierunków technicznych i matematycznych nie można nauczyć się z książki – potrzebny jest dobry nauczyciel i nowoczesne laboratoria. To wszystko oferuje kandydatom Uniwersytet Rzeszowski. Baza naukowo-dydaktyczna Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR od października poszerzy się o nowe obiekty. – Tu będzie funkcjonowało: Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii. Nie sposób wymienić wszystkich laboratoriów, które się w nim znajdą, gdyż jest ich prawie 50. Aktualnie trwa zakup wyposażenia, w tym aparatury wartości kilkunastu milionów złotych – zdradza dr inż. Jacek Bartman. – Pozyskiwany sprzęt uczyni laboratoria naszego Wydziału jednymi z najnowocześniejszych w kraju i pozwoli prowadzić badania naukowe oraz kształcenie studentów na najwyższym poziomie. Nasi studenci będą mieli dostęp do aparatury często unikalnej w skali kraju, co dla studentów kierunków o profilu technicznym ma kapitalną wartość.

Cóż, nic tylko studiować!