Urzędnicy będą nam wierzyć na słowo

Dzięki nowym przepisom znikną kolejki przy niektórych urzędowych okienkach, bo nie potrzebujemy już zaświadczeń.

PODKARPACIE. Niewiarygodne ale prawdziwe. Jest łatwiej w urzędach, nie musimy już posiadać i składać setek zaświadczeń.

220 – tyle urzędowych zaświadczeń zostało wycofanych z obiegu. Aby załatwić sprawę urzędową, zamiast nich będziemy teraz składać specjalne oświadczenia, w których sami zadeklarujemy np. naszą niekaralność czy wysokość dochodów. W ten sposób zostaniemy uwolnieni od konieczności udowadniania stanu faktycznego lub prawnego. Jeżeli urząd nie będzie nam wierzył, to podane przez nas dane, będzie weryfikował sam.

Wszystko to za sprawą ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców, która weszła w życie z dniem 1 lipca. Zlikwidowano w ten sposób obowiązek dostarczania oryginałów dokumentów lub poświadczonych urzędowo odpisów, co zaoszczędzi  nasz czas i pieniądze obywateli, bo wystarczy okazać kserokopię oryginału lub złożyć oświadczenie.

Więcej w Super Nowościach
Artur Getler

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.