Urzędnik musi wydać kochankę, jej PESEL i NIP

Na pytania dotyczące intymnych sfer życia muszą odpowiadać tysiące urzędników.

PODKARPACIE. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego pytają urzędników o partnerów życiowych, alkohol i współmieszkańców

– Czy posiada Pani/Pan partnera życiowego, z którym nie pozostaje Pani/Pan w związku małżeńskim? Czy spożywa Pani/Pan albo spożywała Pani/Pan po ukończeniu 18 lat alkohol w ilościach powodujących utratę świadomości? – na takie m.in. pytania muszą odpowiadać w ankiecie urzędnicy dysponujący dostępem do informacji niejawnych. W samym Urzędzie Marszałkowskim jest ich około 500.

Wbrew pozorom dostęp do informacji niejawnych, chronionych klauzulami: “zastrzeżone”, “poufne”, “tajne” i “ściśle tajne” ma w Polsce tysiące urzędników różnych szczebli. Uzyskanie dostępu do trzech z nich (z wyjątkiem kategorii “zastrzeżone”) wiąże się jednak z wypełnieniem specjalnej ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Nowy 26-stronnicowy formularz, który zastąpił starą 15-stronnicową ankietę wprowadziła nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych z 2010 r. Nowa ankieta przygotowana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego jest bardziej szczegółowa.

Przyznaj się, czy żyjesz bez ślubu

Wśród wielu pytań znalazły się także te dotyczące sfery intymnej: “Czy posiada Pani/Pan partnera życiowego, z którym nie pozostaje Pani/Pan w związku małżeńskim?” Kolejne brzmią: “Od kiedy?” i “Czy Pani/Pana partner/partnerka pozostaje w związku małżeńskim z inną osobą?”. To jednak nie wszystko. Urzędnik musi podać też PESEL, NIP, nr dowodu osobistego, a także dane rodziców partnera czy partnerki.
Są też pytania o przebyte choroby psychiczne i używanie alkoholu czy narkotyków. Powala zwłaszcza pytanie: “Czy spożywa Pani/Pan albo spożywała Pani/Pan po ukończeniu 18 lat alkohol w ilościach powodujących utratę świadomości?”. Indagowany urzędnik musi też szczegółowo opowiedzieć o współmieszkańcach. Może to być kłopotliwe zwłaszcza dla osób, które np. wynajmują pokój, bo muszą podać dane personalne współmieszkańców, w tym ich PESEL, a także adres zakładu pracy. Z kolei jeśli ktoś po ukończeniu 18 roku życia wyjeżdżał za granicę na ponad miesiąc musi wyjawić adres miejsca, w którym przebywał.

Wypełniają u wojewody…

– W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie oraz podległych mu innych instytucjach poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające dostęp do informacji niejawnych posiada obecnie 247 osób – informuje Małgorzata Oczoś, rzecznik prasowy wojewody.

– Na chwilę obecną prawie wszystkie osoby posiadają ważne poświadczenia dostępu do informacji niejawnych i nie muszą wypełniać nowej ankiety bezpieczeństwa. Jest to związane z tym że poświadczenia bezpieczeństwa mają okres ważności (od 5 do 10 lat). W trakcie wypełniania nowej ankiety jest 4 osoby.

Wśród osób, które posiadają poświadczenia bezpieczeństwa znajdują się m.in. wojewoda, wicewojewoda, dyrektorzy wydziałów i szefowie służb podległych wojewodzie.

… i u marszałka

Podobnie jest w Urzędzie Marszałkowskim. – Dostęp do informacji poufnych ma ponad połowa pracowników, czyli około 500 osób – wyjaśnia Wiesław Bek, rzecznik marszałka. Ankietę musieli wypełniać nowi pracownicy, którzy znaleźli się w urzędzie po wyborach samorządowych, w tym cały zarząd województwa, a także rzecznik.

Czy pytania ankiety nie ingerują za bardzo w sferę intymną? – Nie uważam, by tak było – odpowiada Wiesław Bek. – Ja nie miałem z tym problemu, bo na te dotyczące partnerów wszędzie odpowiadałem “nie” – śmieje się rzecznik marszałka. Bek dodaje, że jeżeli ktoś chce być urzędnikiem musi się liczyć z tym, że nie wypełniając ankiety nie zostanie dopuszczony do poufnej sfery informacji.

A co z bezpieczeństwem wrażliwych danych zgromadzonych w ankietach? – Do informacji zawartych w wypełnionej ankiecie, ma dostęp ograniczona liczba osób. Są to funkcjonariusze ABW oraz Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w danej jednostce organizacyjnej – zapewnia Małgorzata Oczoś.

Krzysztof Kuchta

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments