Uwaga na roboty, są utrudnienia w ruchu

Fot. Archiwum

KROSNO. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie wraz z Gminą Krosno za unijne pieniądze kontynuuje realizowane od ubiegłego roku zadanie pn. “Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Lubatówki – II etap wraz z przebudową sieci wodociągowej”, mającego na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Krośnie.

Generalnym wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego “MACHNIK”. Prace, których koszt to ponad 6 milionów złotych, mają potrwać do 26 listopada 2012 roku.

wz

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.