W tym tygodniu zbrojeniowe rozstrzygnięcie

Produkowana w HSW wyrzutnia rakiet „Langusta” idealnie wstrzeliła się w potrzeby naszej armii. Czas na inne „skorupiaki” ze Stalowej Woli. Fot. Jerzy Mielniczuk

STALOWA WOLA.  Pod koniec tygodnia wiadomo będzie w jakich strukturach znajdzie się Huta Stalowa Wola. Rząd ma przyjąć program konsolidacji zakładów przemysłu zbrojeniowego.

HSW jest obecnie największym zakładem zbrojeniowym, który pozostaje poza Grupą Bumar, która pretenduje do tytułu krajowego monopolisty. Dałoby to jej siłę przeciwstawiania się zbrojeniowym potentatom z zagranicy przy przetargach. Rząd nie jest jednak zgodny, czy włączenie HSW do Bumaru z przerostami zatrudnieniowymi, byłoby najlepszym rozwiązaniem. Zrodził się też pomysł utworzenia innej grupy zakładów zbrojeniowych, w której HSW byłaby liderem. Byłby to koncern pancerno-amunicyjny, w którym oprócz HSW znalazłyby się m.in. Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śl., w których powstaje transporter opancerzony „Rosomak”.

By ułatwić rządowi podejmowanie decyzji, związki zawodowe w HSW zorganizowały referendum, w którym pracownicy odpowiadali na trzy pytania. Zgodnie z przewidywaniami, załoga HSW opowiedziała się za dalszym uczestnictwem ich firmy w programie przemysłu obronnego. Jednoznacznie – tylko z kilkoma głosami przeciw – stalowowolanie opowiedzieli się przeciwko włączaniu HSW do Bumaru i podobnym wynikiem głosów, wyrazili nadzieję na utworzenie nowego koncernu zbrojeniowego z HSW w roli lidera. Wyniki referendum zostały od razu wysłane do kilku ministrów oraz premiera Tuska i prezydenta Komorowskiego. Z Kancelarii Senatu przyszło szybko zaproszenie dla przewodniczącego zakładowej „S” na wtorkowe posiedzenie Senackiej Komisji Obrony.

jam

do “W tym tygodniu zbrojeniowe rozstrzygnięcie”

 1. Stefan Sulikowski

  Zarząd Zakładowy NSZZ PW oraz Komisja Zakładowa NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A w Grudziądzu informują i proszą o wsparcie
  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych referendów w Wojskowych Przedsiębiorstwach Remontowo Produkcyjnych (WPRP), których wynik wskazuje, że 96,34 % pracowników sprzeciwia się wniesieniu zakładów do Bumar sp. z.o.o. a także stosowaniu nacisków na Rząd RP ze strony przedstawicieli cywilnej zbrojeniówki w celu bezzwłocznego i bezwarunkowego wniesienia przez Skarb Państwa spółek (WPRP) w tym Naszego Zakładu do Bumar sp. z o.o.
  Zarząd Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska poszerzony o Przewodniczących Zarządów Zakładowych NSZZ PW działających w WPRP na posiedzeniu 25 stycznia 2013 r. podjął decyzję o wznowieniu działalności Komitetu Protestacyjnego, który postanowił ogłosić od 25 stycznia 2013 r. pogotowie protestacyjne w następujących WPRP:
  Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne SA w Poznaniu
  Wojskowe Zakłady Inżynieryjne SA w Dęblinie
  Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 SA w Łodzi
  Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 SA w Bydgoszczy
  Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 SA w Warszawie
  Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA w Zielonce
  Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA w Zegrzu
  Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 SA w Czernicy
  Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne SA w Warszawie
  Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA w Grudziądzu
  Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich
  Stocznia Marynarki Wojennej SA w Gdyni.
  Pogotowie to będzie polegać na oflagowaniu wszystkich zakładów flagami związkowymi
  i narodowymi oraz na prowadzeniu kampanii informacyjnej. W związku z akcją protestacyjną Zarząd Zakładowy NSZZ PW i Komisja Zakładowa NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” WZU S.A. w Grudziądzu wzywa wszystkie organizacje społeczne Grudziądza, pracowników, mieszkańców regionu rozumiejących
  i sprzyjających naszej sprawie do wywieszenia flag narodowych w celu zamanifestowania poparcia dla realizacji przez Rząd RP naszych postulatów pozwalających zachować miejsca pracy w firmach kooperujących i WZU S.A. zabezpieczających byt wielu tysięcy rodzin w regionie o katastrofalnym bezrobociu.
  Przyjęte przez Komitet i skierowane do Rządu RP Postulaty to:
  1. Należy zagwarantować ustawowo szczególne uprawnienia nadzoru właścicielskiego Ministra Obrony Narodowej w sprawie zgłaszania sprzeciwu wobec decyzji (lub zamiaru ich podjęcia) organów tych spółek
  w zakresie:
  · rozwiązania spółki,
  · przeniesienia siedziby spółki za granicę,
  · zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa spółki,
  · zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo rozporządzenia akcjami/udziałami oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  · zmiany przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia spółki.
  2. Należy ponownie przeprowadzić rzetelne wyceny majątku spółek WPRP, ponieważ dotychczas przeprowadzone wyceny zostały zaniżone.
  3. Wnoszenie kapitałowe jednoosobowych spółek Skarbu Państwa do spółki, która nie jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa jest sprzeczne z aktualnymi zapisami o komercjalizacji prywatyzacji.
  4. Biorąc pod uwagę specyfikę WPRP niezbędne jest utworzenie odrębnej grupy WPRP w tworzonym narodowym koncernie zbrojeniowym.
  5. Należy dokończyć wewnętrzną restrukturyzację organizacyjną i finansową w aktualnie zadłużonej grupie Bumar.

  Całość poczynań i bieżące informacje na stronie internetowej po wpisaniu w google WPRP
  Stefan Sulikowski

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.