Wały w kiepskim stanie

Fot. nik.gov.pl

PODKARPACIE. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli wały przeciwpowodziowe i urządzenia melioracyjne są w kiepskim stanie. Odbudowy i remontów wymaga 41 procent skontrolowanych wałów przeciwpowodziowych.

Urządzenia przeciwpowodziowe i odwadniające psują się szybciej niż są naprawiane. Według szacunków na ten cel przeznacza się trzy razy mniej pieniędzy niż się powinno aby utrzymać zabezpieczenia przeciwpowodziowe w dobrym stanie.

Z każdym rokiem coraz więcej urządzeń przeciwpowodziowych wymaga inwestycji. Obyśmy sobie nie przypomnieli o wałach i o raporcie NIK jak zwykle podczas kolejnej powodzi.

ArtG

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.