Wino koA�ciA� niezgody w JarosA�awiu

Waldemar Paluch podkreA�laA�, A?e wino kupowane jest od lokalnych producentA?w, a wiA�c przy okazji promuje siA� produkty regionalne. Fot. UM JarosA�aw

Waldemar Paluch podkreA�laA�, A?e wino kupowane jest od lokalnych producentA?w, a wiA�c przy okazji promuje siA� produkty regionalne. Fot. UM JarosA�aw

JAROSA?AW. Radni twierdzA�, A?e zamiast pieniA�dze przeznaczaA� na alkohol, moA?na by je daA� na remont chodnikA?w lub ulic.

Od dA�uA?szego czasu czA�A�A� radnych z JarosA�awia zarzuca burmistrzowi niewA�aA�ciwe zarzA�dzanie Centrum Kultury i Promocji w tym mieA�cie. Ostatnio gA�oA�no byA�o o wydatkach na catering, a przede wszystkim wino kupowane na wystawy odbywajA�ce siA� w placA?wce.

Radni nie mogA� pogodziA� siA� z tym, A?e zamiast przeznaczyA� te pieniA�dze na remont ulic, chodnikA?w czy jakikolwiek inny cel, na ktA?rym skorzystaliby jarosA�awianie, kupuje siA� za nie alkohol. PrzypominajA� rA?wnieA?, A?e urzA�dnicy pracujA� za skromne pensje i podwyA?ki dla nich byA�yby lepszA� inwestycjA�, niA? wino. Co na to burmistrz Waldemar Paluch?

– Podobnie jak w innych instytucjach kulturalnych, zwyczaj podawania symbolicznej lampki wina na otwarcie wystawy istnieje takA?e w JarosA�awiu – zauwaA?a Hubert OchmaA�ski, rzecznik burmistrza miasta. – Koszt takiego dziaA�ania to A�rednio nie wiA�cej niA? 110 zA� na wernisaA?. Nie moA?na zatem mA?wiA�, A?e z tej kwoty mogA�yby zostaA� wypracowane jakiekolwiek podwyA?ki dla pracownikA?w – tA�umaczy rzecznik. Jak mA?wi, na to potrzebne sA� zdecydowanie wiA�ksze A�rodki – i to miA�dzy innymi one zawarte byA�y w obniA?onej przez Radnych Miejskich dotacji dla CKiP.

Ile wA�aA�ciwie wydano na rzeczony alkohol? Jak informuje rzecznik, w 2016 r. przeznaczono 1158 zA�, a w 2017 – 1722 zA�. A?A�cznie 2880 zA�. W tym czasie odbyA�o siA� 28 wernisaA?y, a wiA�c na jeden wydano 102 zA�. Mimo A?e koszt nie wydaje siA� duA?y, Rada Miasta apelowaA�a, by Regionalna Izba Obrachunkowa skontrolowaA�a CKiP, czy zgodnie z prawem kupuje alkohol na wystaw, ktA?re siA� tam odbywajA�. Na ostatniej sesji przegA�osowano uchwaA�A�, ktA?ra w rezultacie moA?e oznaczaA� zewnA�trznA� kontrolA� Regionalnej Izby Obrachunkowej w Centrum. – Czy rzeczywiA�cie tak siA� stanie, nie sposA?b dziA� stwierdziA�. JeA�li nawet, to uda siA� raz na zawsze wyjaA�niA� spornA� kwestiA� finansowania lampki wina w trakcie wernisaA?y – mA?wi rzecznik. – NiezaleA?nie od tego, burmistrz Waldemar Paluch zaleciA� przeanalizowanie tego tematu, aby w przyszA�oA�ci nie byA�o A?adnych wA�tpliwoA�ci co do poprawnoA�ci tej praktyki lub jej zgodnoA�ci z prawe – dodaje.

Koszty na catering to element skA�adowy organizowanych przedsiA�wziA�A�. Jednostka w ostatnich latach zorganizowaA�a szereg imprez i wydarzeA� kulturalnych. Ich liczba wzrosA�a z niewielu ponad 100 w 2014 r. do ponad 200 w roku ubiegA�ym. – Twierdzenia wygA�aszane przez niektA?rych radnych miejskich wobec sposobu gospodarowania centrum wydajA� siA� zatem nie do koA�ca sprawiedliwe i koncentrujA� uwagA� nie tam, gdzie powinny – zaznacza rzecznik.

Wioletta Kruk

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.