Wkrótce pierwsze odszkodowania

Każdy zabieg operacyjny niesie za sobą ryzyko powikłań, które mogą być uznane za zdarzenie niepożądane. Fot. Wojciech Preisner

Pacjenci mogą już domagać się zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie nie w sądzie, a przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

100 tys. zł zadośćuczynienia w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta i do 3 tys. zł renty oraz 300 tys. zł w przypadku śmierci chorego. Takie kwoty może wynegocjować Komisja od ubezpieczyciela szpitala, w którym miało miejsce zdarzenie niepożądane, bez orzekania o winie personelu czy placówki.

W styczniu weszły w życie nowe przepisy dotyczące praw pacjenta. To oznacza, że uzyskanie odszkodowania za błędy medyczne będzie możliwe na drodze administracyjnej i ma trwać krócej niż dotychczas. Pieniądze będą jednak dużo niższe.

Decyzja w cztery miesiące

Komisja działa przy wojewodzie i orzeka w 4 osobowym składzie. – Jej zasadniczym działaniem będzie ustalenie czy zdarzenie miało miejsce, nie będzie orzekać natomiast o winie personelu czy zakładu leczniczego – mówi Maria Litwa, radca prawny, przewodnicząca komisji: – Na wydanie decyzji będzie miała cztery miesiące od złożenia przez poszkodowanego wniosku, który powinien zawierać dane wnioskodawcy, termin zdarzenia (od 1 stycznia 2012 roku), adres szpitala, którego dotyczy sprawa oraz roszczenia wnioskującego (to czego oczekuje). Wniosek można złożyć po wpłaceniu 200 zł.

Wysokość odszkodowania zaproponuje ubezpieczyciel!

Członkowie rodziny zaliczani do I grupy podatkowej (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn) mogą otrzymać 100 proc. maksymalnej kwoty (300 tys. zł), w przypadku śmierci poszkodowanego. Natomiast najbliżsi z II i III grupy podatkowej odpowiednio 50 proc. (150 tys. zł) i 25 proc. (75 tys. zł). Do I grupy podatkowej zaliczają się m.in. żona, mąż, dzieci, pasierbowie, wnuki, zięć, synowa, rodzeństwo. II grupa to m.in. dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, dzieci pasierbów; III – inne osoby.

Odszkodowania będą dotyczyć tylko szkód związanych z opieką szpitalną w Polsce. Komisja nie będzie ustalać wysokości odszkodowania. Propozycję odszkodowania ma przedstawić zakład ubezpieczeń, który zawarł umowę ze szpitalem, w którym doszło do błędu medycznego. Zgodnie z rozporządzeniem ubezpieczyciel ustalając odszkodowanie lub zadośćuczynienie, będzie musiał opierać się na informacjach dotyczących stopnia pogorszenia zdrowia i uszkodzenia ciała. Pod uwagę będzie brane także pogorszenie jakości życia polegające na konieczności korzystania z opieki albo niemożności wykonywania pracy lub podjęcia nauki. Jednym z wyznaczników odszkodowania będzie także uciążliwość leczenia.

Wniosek o zadośćuczynienie można kierować do wojewódzkiej komisji przez rok od dnia, w którym pacjent dowiedział się o uszkodzeniu ciała lub “rozstroju zdrowia”. Dotyczy to także sytuacji, gdy rodzina składa wniosek po śmierci pacjenta. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż trzy lata od dnia, w którym nastąpiło uszkodzenie ciała lub śmierć.

7 miesięcy od złożenia wniosku do wypłaty pieniędzy

Nowe przepisy pozwolą pacjentom uzyskać odszkodowanie w terminie około siedmiu miesięcy. Komisja powinna wydać orzeczenie w terminie czterech miesięcy od złożenia wniosku, a w ciągu siedmiu dni od jego wydania powinna sporządzić uzasadnienie. Następnie w ciągu siedmiu dni komisja musi doręczyć orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronom postępowania. Od tego momentu strony będą miały 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Prawo to będzie przysługiwać podmiotowi składającemu wniosek, szpitalowi oraz zakładowi ubezpieczeń. Na ponowną weryfikację komisja będzie miała 30 dni. Następnie ubezpieczyciel będzie miał 30 dni – licząc od otrzymania od komisji wojewódzkiej zawiadomienia o wydanym orzeczeniu – na złożenie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia. Orzeczenie komisji będzie musiało zapaść większością co najmniej 2/3 głosów w obecności wszystkich członków składu orzekającego.

Anna Moraniec

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments