WRACAMY DO TEMATU: Zużyte strzykawki na wyrobisku po starej cegielni!

Fot. Archiwum

PRZEWROTNE, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI. Mieszkańcy: Wynocha stąd z tym smrodem

Strzykawki, stłuczkę z butelek, szczątki ubrań, plastikowe opakowania odkryły służby ochrony środowiska podczas kontroli składu wyrobiska pokopalnianego w którym miały być składowane tylko i wyłącznie odpady mineralne, piaskowe i pyły. Starostwo Powiatowe od trzech dni prowadzi kontrolę dokumentów w firmie która posiada zgodę na rekultywację wyrobiska w Przewrotnem.

Przypomnijmy. W poniedziałek (30 kwietnia) grupa mieszkańców zablokowała dojazd do wyrobiska pięciu tirom, które dowożą tam odpady mineralne. Ludzie uskarżali się na odór, który się stamtąd roznosi. – Dzieci wymiotują, oczy pieką, w gardle drapie, nie sposób okna otworzyć. Tak się nie da żyć – tłumaczyli.

Starosta wydał pozwolenie, by wyrobisko zostało zrekultywowane. Dół jest zasypywany odpadami, które przywożone są tirami. – Nie było by problemu, gdyby nie potworny smród. Pytaliśmy w starostwie co tam jest dowożone i dowiedzieliśmy się, że są to odpady, które są bezpieczne dla środowiska i które nie powinny śmierdzieć – mówiła nam na blokadzie Krystyna Gaweł, sołtys Przewrotnego – Ale śmierdzi, więc musi być tam coś jeszcze. To trzeba skontrolować.

Kontrola trwa
21 maja Starostwo Powiatowe rozpoczęło kontrolę składu wyrobiska, która jest w toku  – W chwili obecnej nie ma jeszcze ostatecznych ustaleń. Według kart przekazania odpadów były to, m.in. żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, popioły lotne z węgla, rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania, minerały, żużle i popioły, popioły lotne z węgla – mówi Jan Jodłowski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. – Na miejscu prowadzenia odzysku inspektorzy stwierdzili również wśród odpadów opakowania po środkach farmaceutycznych, strzykawki, strzępy ubrań, opakowania plastikowe, strzępy folii, stłuczkę z butelek co może sugerować, że były tam dostarczane odpady komunalne, tj. odpady pochodzące z gospodarstw domowych.

Starostwo Powiatowe od trzech dni prowadzi kontrolę dokumentów w firmie z Krakowa, która posiada zgodę na rekultywację wyrobiska w Przewrotnem. Jeżeli zostanie potwierdzone, że firma narusza przepisy ustawy o odpadach lub warunki określone w decyzji na odzysk odpadów to zostanie wezwana do zaniechania tych naruszeń. Jeśli nie podporządkuje się wezwaniu to będzie musiała się liczyć z konsekwencjami cofnięcia zezwolenia, tj. obowiązkiem usunięcia skutków swojej działalności z usunięciem odpadów włącznie. Taką konieczność, usunięcia odpadów, również należy brać pod uwagę gdy zostanie potwierdzone, że dotychczas zdeponowane w wyrobisku odpady stanowią zagrożenie dla środowiska lub zdrowia, życia ludzkiego.

Do tematu powrócimy

***
Mieszkańcom Przewrotnego nalezą się gromkie brawa za upór i determinację. Oby sprawa została wyjaśniona po ich myśli odpowiedzialni za sytuacje ponieśli konsekwencje. Będziemy się temu przyglądać.

Katarzyna Szczyrek

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.