Wspólne dziedzictwo archeologiczne pogranicza słowacko-polskiego – projekt Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Preszowskiego

logoOd czerwca 2017 roku Uniwersytet Rzeszowski we współpracy z Uniwersytetem Preszowskim (Słowacja) realizuje projekt pn. Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu / Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2014–2020.

Celem partnerów jest promocja wyników badań archeologicznych, zwrócenie uwagi na wspólne tradycje kulturowe pogranicza oraz na potrzebę ochrony dziedzictwa archeologicznego. Partnerzy projektu pragną dotrzeć do różnorodnych grup społecznych – zwłaszcza do osób spoza środowiska naukowego oraz do mieszkańców terenu pogranicza. Problematyka projektu skupia się na epoce brązu, trwającej od około XXIV/XXIII do około połowy VIII wieku p.n.e.

Z lewej: model 3D okładziny łuku z miejscowości Ostrovany, pow. Sabinov. Z prawej: model 3D grotu oszczepu z miejscowości Siedliska, pow. Rzeszów. Fot. A. Adriána Voľanská
Z lewej: model 3D okładziny łuku z miejscowości Ostrovany, pow. Sabinov. Z prawej: model 3D grotu oszczepu z miejscowości Siedliska, pow. Rzeszów. Fot. A. Adriána Voľanská

Efektem dotychczasowych prac jest m.in. stworzenie interaktywnej mapy, na której ukazano rozmieszczenie znalezisk z epoki brązu, potwierdzających kontakty i wspólne dziedzictwo kulturowe ludności zamieszkałej po obydwu stronach Karpat. Korzystający z mapy mogą zapoznać się z podstawowymi wiadomościami o dokonanych odkryciach, a do szczegółowych informacji odsyła zainteresowanych podana literatura. Z myślą o osobach, dla których archeologia jest jeszcze dziedziną nieznaną, na stronie zamieszczono słowniczek terminów archeologicznych oraz dane na temat wystaw prezentowanych w placówkach muzealnych województwa podkarpackiego i samorządowego kraju preszowskiego. Podano również  wykaz miejsc, w których można nabyć książki i czasopisma o tematyce archeologicznej.

W ramach projektu zeskanowano i wydrukowano w technice 3D 24 artefakty zdeponowane w następujących instytucjach: Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych w Rzeszowie, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Historyczne w Sanoku, Vihorlatské múzeum v Humennom, Podtatranské múzeum v Poprade, Múzeum v Kežmarku, Tripolitana – Krajské múzeum v Prešove oraz udostępnione przez stowarzyszenie Triglav. Modele zabytków zaprezentowane zostaną podczas wystaw w siedzibach obydwu uniwersytetów – w Preszowie od 23.04.2018 do 11.05.2018 roku, a w Rzeszowie od 21.05.2018 do 08.06.2018 roku. Ich galeria dostępna będzie na stronie projektu.

Projekt zakończony zostanie wspólną polsko-słowacką konferencją oraz publikacją. Ich tematyka dotyczyć będzie badań archeologicznych nad epoką brązu na terenie pogranicza oraz zagadnień z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego – ze szczególnym uwzględnieniem archeologicznego. Zapraszamy do udziału w obradach, które odbędą się w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 21–22.05.2018 r.

Informacje związane z realizacją projektu dostępne są za pośrednictwem strony: http://unipo-interreg.novyweb.sk/