Wspólnie dla rynku pracy

Ks. prof. Witold Jedynak (z lewej),dyrektor Instytutu Socjologii UR, podpisał umowę o współpracy z Konradem Fijołkiem, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Fot. Archiwum Instytutu Socjologii UR

RZESZÓW. Dobry przykład wzmacniania współpracy środowiska naukowego z administracją samorządową.

W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego podpisano porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Obie strony zobowiązały się do rozwijania współdziałania, które zostało zapoczątkowane, m.in. organizacją niedawnej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym”.

Podpisanie sygnowali ks. prof. dr hab. Witold Jedynak – dyrektor Instytutu Socjologii UR oraz Konrad Fijołek – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Współpraca pomiędzy instytucjami będzie polegać na realizacji wspólnych badań społecznych, pogłębianiu wiedzy o rynku pracy w regionie i procesach na nim występujących oraz organizacji konferencji naukowych poświęconych tematyce rynku pracy, a także pomocy w prowadzeniu praktyk studenckich. Te ostanie przyczynią się do doskonalenia umiejętności praktycznego stosowania wiedzy nabytej w toku studiów przez studentów Instytutu Socjologii.

– Bardzo cenimy sobie dotychczasową współpracę z interesariuszem zewnętrznym, jakim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Z naszej strony oferujemy wsparcie lokalowe, sprzętowe i merytoryczne w działaniach badawczych Samorządu Województwa i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, oddając Państwu do dyspozycji nowoczesną pracownię FGI – fokusownię oraz pracownię do prowadzenia badań metodą CATI – powiedział dyrektor Instytutu Socjologii UR ks. prof. dr hab. Witold Jedynak.

and

do “Wspólnie dla rynku pracy”

  1. kasprzak

    Nic niewarty papierek.

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.