Współpraca polsko – ukraińska zagrożona przez UPA

JAROSŁAW. Radni powiatowi z PiS żądają zerwania umowy partnerskiej z rejonem jaworowskim na Ukrainie

Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Jarosławiu wystosował do starosty jarosławskiego i rady powiatu protest przeciwko gloryfikacji zbrodniarzy UPA. W piśmie zawarte jest żądanie zerwania umowy o partnerstwie z rejonem jaworowskim na Ukrainie. Powodem jest decyzja Jaworowskiej Rady Rejonowej, uznająca Stepana Banderę – przywódcę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Romana Szuchewycza – naczelnego dowódcę Ukraińskiej Powstańczej Armii, za honorowych obywateli ziemi jaworowskiej. Protest wsparli radni PiS, którzy chcą, aby temat był rozpatrzony na najbliższej sesji rady powiatu.

buh

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.