Wynalazki na medal

Międzynarodowa Wystawa Innowacji IWIS 2012 (16 - 19 bm.) odbyła się w holu Politechniki Warszawskiej. Zorganizowały ją: Stowarzyszenie SPWiR, Urząd Patentowy RP i PW. Wystawę objął patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Stoisko Politechniki Rzeszowskiej pierwszy z lewej prof. dr hab. inż. Józef Dziopak.

RZESZÓW/WARSZAWA. Innowacyjna ekipa z Politechniki Rzeszowskiej znowu górą.

Prawie 250 rozwiązań zaprezentowano na VI Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2012 w Warszawie. Innowacje opracowane w Katedrze Infrastruktury i Ekorozwoju Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej po raz kolejny zostały bardzo wysoko ocenione.

Międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka, rektora Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, przyznało złoty medal z wyróżnieniem za “Zbiornik retencyjny z samoczynnie regulowanym przepływem cieczy”. Opracowali go prof. dr hab. inż. Józef Dziopak i dr hab. inż. Daniel Słyś. Rozwiązanie ma uniwersalne zastosowanie, ponieważ umożliwia samoczynne napełnianie i opróżnianie komory akumulacyjnej bez użycia pompowni, czyli eliminując całkowicie zapotrzebowanie na energię. Ta innowacja jest również kwalifikowana do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wśród wyróżnionych srebrnym medalem IWIS 2012 znalazł się wynalazek autorstwa mgr inż. Kamila Pochwata i prof. dr hab. inż. Józefa Dziopaka “Zbiornik retencyjny z systemem grawitacyjnego płukania”, który eliminuje konieczność wykonania dodatkowych instalacji. Proponowany sposób płukania zapewnia etapowe spłukiwanie zanieczyszczeń wydzielonych komór z wyborem ich kolejności.

To nie koniec sukcesów
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wręczyło złoty medal i dyplom prof. dr bab. inż. Józefowi Dziopakowi na stoisku Politechniki Rzeszowskiej. Nagroda została przyznana Profesorowi J. Dziopakowi przez międzynarodowe gremium  za wybitny wkład w rozwój innowacji na skalę międzynarodową.

Jeszcze raz prof. dr hab. inż. Józefa Dziopaka wyróżniono podczas uroczystości wręczania nagród. Złoty medal i dyplom wręczył mu prof. Viktor Covaliov z Moldova State University. Wyróżnienie to zostało przyznane przez prof. Nicanora Solana, prezydenta Mołdowskiej Asocjacji Wynalazczości za wybitne wyniki w działalności innowacyjnej i promowanie współpracy między wynalazcami z Republiki Mołdowy i Polski.

ŻYCIORYS Józefa Dziopaka

bes

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.