Wystarczy dobry pomysł na biznes

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największa inicjatywa akademicka ostatnich lat, która ma na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. Inkubatory funkcjonują przy 31 najlepszych uczelniach w Polsce, a dzięki ich pomocy działa w Polsce ponad 1100 rozwijających się firm.

Nie musisz mieć lokalu, grubego portfela i znajomości by stać się przedsiębiorcą. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) stwarzają idealne warunki do rozwoju pomysłów biznesowych. Umożliwiają sprawdzenie swojego zamysłu na biznes bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka.

Na uczelniach w całej Polsce stworzono sieć inkubatorów oferujących pakiet innowacyjnych usług – od rozliczania księgowego i finansowego każdej firmy, poprzez pisanie umów i udzielanie porad prawnych, aż do świadczenia usług o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym i przyznawania dotacji. Współpraca z AIP umożliwia każdemu studentowi i absolwentowi do 30. roku życia założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej, a przy tym przy minimalnym ryzyku. Dzięki współpracy z inkubatorem nie potrzeba biura ani osobowości prawnej, ponieważ użycza ich AIP. Dzięki temu nie ponosi się kosztów składek na rejestrację firmy oraz ZUS. Z drugiej strony należy pamiętać, że takie rozwiązanie powoduje brak możliwości nabycia praw do świadczeń chorobowych i emerytalnych.

Założenie firmy wymaga podpisania umowy

W ramach zawartego kontraktu AIP prowadzi księgowość firmy, udziela porad prawnych i wspiera w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje. Ponadto pomaga przy promocji i organizowaniu spotkań biznesowych. Zgodnie z zapisami umowy wszystkie te usługi kosztują miesięcznie 250 zł. W ramach AIP można prowadzić własny biznes przez 2 lata. Jeżeli współpraca między firmą, a inkubatorem jest zadowalająca, obie strony mogą podjąć wspólną decyzję o jej przedłużeniu. Dla studentów  jest to jedyna i niepowtarzalna szansa, aby niskim kosztem spróbować swoich sił i sprawdzić się w zarządzaniu własnym biznesem.

Polskie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to zdecydowanie największe inkubatory w całej Europie, których zadaniem jest m.in. świadczenie usług proinnowacyjnych. Osoby zaangażowane w działalność struktur AIP to specjaliści i promotorzy, którzy dążą do propagowania idei przedsiębiorczości.

Paulina Dudczak

do “Wystarczy dobry pomysł na biznes”

  1. Marek

    Wow

    fantastyczna sprawa

    a jak bym chcial zalozyc 2 spolki to tez mozna ?

    czy sa jakies limity?

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.