Wyższe stypendia na Uniwersytecie

Fot. Archiwum

RZESZÓW.Uniwersytet Rzeszowskie  zwiększył  w roku akademickim 2012/13 świadczenia socjalne dla studentów stacjonarnych.  Stypendia  zostaną wypłacone do końca stycznia wraz z wyrównaniem za ubiegły rok.

Stawki, oprócz nagród rektorskich,  wzrosły o 150 zł.  Podajemy przykładowe stypendia. I tak stypendium socjalne dla studentów w  przypadku osób z najmniej zamożnych rodzin,  w których  dochód na członka rodziny nie przekracza  200 zł,  będzie wynosić 490 zł miesięcznie. Stypendium socjalne  z tytułu zakwaterowania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, dla studenta lub/i niepracującego małżonka lub dziecka, w przypadku osób z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza  200 zł, będzie wynosić 400 zł. Stypendium socjalne dla studentów wychowanków Domu Dziecka, z rodziny zastępczej lub sieroty zupełnej będzie wynosić od 510 do 680 zł. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny) , ustalono w następujących kwotach: 400, 500, 600.

Zmianie uległy też  progi i kwoty stypendium „Rektora dla najlepszych studentów”. Najniższe będzie wynosić 500 zł, a najwyższe – 750 .

Władze UR mogły podnieść stypendia, gdyż otrzymały na ten cel dodatkowe pieniądze z ministerstwa. – Wszystkie stypendia zostaną wypłacone do końca stycznia  łącznie z wyrównaniem za miesiące ubiegłe od października 2012 roku – informuje rzecznik prasowy UR Grzegorz Kolasiński.

Wysokość górnego progu dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego została ustalona w wysokości 700 zł. Wnioski studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego rozpatrywane są na podstawie dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym 2011 i stanu osobowego rodziny określonego na dzień składania wniosku.

ps

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o