Za mandat z fotoradaru możesz odzyskać pieniądze

Niektóre mandaty za przekroczenie prędkości strażnicy miejscy wydają nielegalnie. Fot. Wojciech Preisner

PODKARPACIE. Jeżeli kierowca nie został rozpoznany lub kwit został wystawiony po upływie 30 dni, to mandat został wystawiony nielegalnie. 

W niektórych miastach strażnicy miejscy bezprawne nakładają mandaty karne na kierowców za przekroczenie prędkości po upływie 30 dni od dnia ujawnienia wykroczenia – to tylko jedno z uchybień jakie znalazło się w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

Według NIK-u w skali kraju kwota nielegalnie wystawionych mandatów sięga 300 mln zł.

Strażnicy miejscy wlepiali też mandaty bezpodstawnie karząc właścicieli aut za niewskazanie osoby, której powierzyli pojazd. NIK skontrolował pod tym względem 11 jednostek straży miejskiej w całym kraju. Na przykład w gminie Kobylnica (woj. pomorskie) w 2010 roku na 62 tys. wlepionych mandatów aż 15 tys. mandatów wydano nielegalnie.

Wpływy z mandatów nałożonych przez strażników za zarejestrowane wykroczenia drogowe stanowią dochody własne gminy. Niektóre jednak samorządy uzyskiwały nienależne korzyści, bo zgodnie z przepisami, jeżeli mandat nie zostanie wydany do 30 dni, to funkcjonariusze straży powinni kierować do sądu wnioski o ukaranie. Niestety, nie zawsze tak jest i np. gdy minie 40 dni, to nadal strażnicy domagają się zapłaty mandatu.
- Mandaty z wideorejestratora w sposób znaczący nie łatają budżetu gminy. Strażnicy wydają je dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach – poinformował Mariusz Migdal, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Przemyślu. – W sumie od początku stycznia do 30 października funkcjonariusze interweniowali w różnych sprawach 31 tysięcy razy, z tego wydali 4100 mandatów, ale tylko 350 mandatów dotyczy przekroczenia prędkości wypisanych na podstawie danych z fotoradaru.

Mariusz Andres

do “Za mandat z fotoradaru możesz odzyskać pieniądze”

 1. Ania

  a wiesz jak te przepisy sie maja do zycia? do sadu? nie? to przetestuj trzymam kciuki

 2. jerry

  USTAWA
  z dnia 24 sierpnia 2001 r.
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  2010.12.31    zmiana                        Dz.U.2010.225.1466  art. 4

  Art. 97. § 1. (7) W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:
    1)   schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
    2)   stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu sprawcy czynu,
    3)   stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu
  - w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 90 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2 2, oraz 180 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 3.
  § 2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.
  § 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.
   
      2008.07.25    tekst jednolity               Dz.U.2008.133.848
  Art. 97. § 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:
    1)   schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
    2)   stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu
  - w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2.
  § 2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.
  § 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.