Za posegregowane śmieci zapłacimy mniej

Od 1 lipca przyszłego roku w Rzeszowie wdrożony zostanie nowy system gospodarowania posegregowanymi odpadami komunalnymi. Fot. Wit Hadło

RZESZÓW. W drugiej połowie przyszłego roku wprowadzony zostanie nowy system gospodarowania odpadami.

Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Rzeszowa zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami. Właściciele nieruchomości będą musieli wnosić do gminy ujednolicone  opłaty za odbieranie śmieci.

Przez pierwsze 6 miesięcy przyszłego roku mieszkańcy będą zobowiązani do pozbywania się odpadów na dotychczasowych zasadach. Właściciele nieruchomości do końca czerwca będą zbierać śmieci na terenie swojej posesji, a następnie muszą je przekazać firmom, które posiadają zezwolenie prezydenta Rzeszowa na odbieranie odpadów komunalnych.

Mieszkaniec posiadający samodzielną umowę z firmą wywożącą śmieci powinien pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy 1 lipca 2013 r. Od tego samego dnia będzie on ponosił ujednoliconą opłatę na rzecz miasta Rzeszów.

Jak w Rzeszowie będzie działał system gospodarowania odpadami komunalnymi? Rada Miasta ustali wysokość stawki i sposób naliczania opłaty za odbieranie śmieci, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia przez właściciela nieruchomości. Informacje na ten temat zostaną  podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Cena za usługę wywożenia odpadów  będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni lokalu mieszkalnego, albo od ilości zużytej wody. Władze miasta wybiorą jeden z tych wskaźników i poinformują mieszkańców sposobie naliczania opłaty.

Każdy mieszkaniec Rzeszowa będzie musiał złożyć w Urzędzie Miasta deklarację zawierającą wyliczona opłatę za gospodarowanie odpadami. Firmę, która odbierze zmieszane i selektywnie zebrane śmieci, gmina wyłoni w drodze przetargu. Opłata za odpady posegrowane będzie niższa – opłacało się będzie więc je segregować.

Mieszkańcy będą mieli zapewniony dostęp do punktów selektywnego zbierania odpadów. Gmina zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ma obowiązek poinformować o miejscach lokalizacji takich punktów oraz godzinach ich działania i jakie odpady można do nich dostarczać.

Mariusz Andres

do “Za posegregowane śmieci zapłacimy mniej”

 1. modus

  Oczywiście po przetargu okaże się, że wygrała firma związana z magistratem. A ceny za odbiór śmieci będą oczywiście wyższe (pic na wodę, że za segregację będzie taniej, niewiele by za to zarobili). I tak kolejny raz władza ma nas za debili (wszystko oczywiście wina UE).

 2. bill

  kuź*a następne odgórne sterowanie. Do tej pory ponad 50% śmieci segregowałem i na tydzień dla 4-osobowej rodziny spokojnie wystarczał mi pojemnik 60 litrowy. Uczyłem dzieci segregacji, mają to wpojone. Ale który z urzędników teraz uwierzy mi, że oddaje takie małe ilości śmieci? pójdą wg schematu, ilośc osób x stawka lub metry x stawka, i wszyscy zapłacą po równo. Po cholerę było uczyć dzieci dbania o środowsko

  • SYLWIA

   Ja postępuję tak samo i będzie krzywdzące dla mnie gdy policzą mnie wg liczby mieszkańców. Mam pojemnik 60 litrowy, którego nie zapełniam przy 4-osobowej rodzinie, ponieważ wszystkie śmieci segreguję.

   Pozdrawiam,

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.