Zamiast prezentacji maturalnej odpowiedź na losowe pytanie

Maturzyści będą musieli pisać egzamin z przedmiotu dodatkowego na rozszerzonym poziomie. Fot. Wit Hadło

PODKARPACIE. Przykładowe pytania i zadania na nowej maturze wraz z rozwiązaniami zostaną opublikowane przez CKE w informatorach z poszczególnych przedmiotów w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

Do konsultacji społecznych trafił projekt, który zakłada usunięcie prezentacji na maturze z języka polskiego oraz kładzie nacisk na wiedzę z języka polskiego, matematyki i języka obcego na sprawdzianie w VI klasie szkoły podstawowej.

Minister edukacji Krystyna Szumilas przedstawiła projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, który zawiera propozycje zmian na maturze i na sprawdzianie szóstoklasisty. Nowa formuła obu tych egzaminów ma dotknąć uczniów od wiosny 2015 roku, czyli tych, którzy w obecnym roku szkolnym uczą się w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych.

Nowa matura
Od 2015 roku maturzyści będą zdawać obowiązkowo egzamin pisemny z języka polskiego, obcego i matematyki tylko na jednym poziomie, który obecnie odpowiada poziomowi podstawowemu. Dodatkowo, będą musieli wybrać jeden przedmiot do wyboru, z którego napiszą maturę na poziomie odpowiadającym dziś poziomowi rozszerzonemu. To, zdaniem resortu edukacji, ma przygotować maturzystów do bardziej efektywnego studiowania.

Koniec prezentacji
Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego. Jednak egzamin z języka polskiego całkowicie zmieni swoją formułę. Zdający będzie musiał odpowiadać na wylosowane pytanie przygotowane przez CKE. Maturzysta dostanie fragment tekstu literackiego lub popularno–naukowego, albo reprodukcję obrazu lub plakatu teatralnego. Będzie miał 15 minut, żeby przygotować się do odpowiedzi.

Dwa sprawdziany w VI klasie
Szóstoklasiści będą pisać sprawdzian w dwóch częściach. Najpierw komisja sprawdzi wiedzę z języka polskiego i matematyki, a także wykorzystanie umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach o kontekście przyrodniczym i historycznym. Uczeń będzie miał 80 minut. Druga część sprawdzi wiedzę z języka obcego. Na rozwiązanie zadań zamkniętych szóstoklasista będzie miał 45 minut. Proste zadania na sprawdzianie zastąpione zostaną trudniejszymi, które wymagają logicznego myślenia i wyciągania wniosków.

***
Mogłoby się ministerstwo zdecydować, a nie co chwilę zmieniać maturę, choć tym razem usunięcie prezentacji maturalnej to wielki plus. Młodzi ludzie powinni się nauczyć samodzielnego myślenia, a nie odtwarzania przepisanej z repetytoriów wiedzy.

Blanka Szlachcińska

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o