Zasiłki rodzinne będą wyższe!

- Jeśli ktoś korzystał w poprzednim okresie z pomocy i pobierał zasiłek rodzinny i teraz ubiega się o niego, to nie może przekroczyć kryterium dochodowego o 68 zł. Jest to jednak jednorazowa sytuacja - wyjaśnia Elwira Kochanowska-Pięciak, z-ca dyrektora MOPS w Rzeszowie. Fot. Wojciech Preisner

PODKARPACIE. Po kilku latach zastoju przyszedł czas na zmiany w kwestii wysokości świadczeń rodzinnych

Zasiłek rodzinny może wzrosnąć nawet o 17 zł, a kryterium dochodowe, które jest brane pod uwagę podczas ustalania, czy dana rodzina ma prawo do zasiłku, ma zostać podniesione o 14 proc. Wszystko zależy jednak od ostatecznej decyzji, którą podejmie w środę rząd.

Wysokość zasiłku nie zmieniła się od trzech lat, ale zgodnie z ustawą musi to nastąpić w tym roku. Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna z pośród paru propozycji, największe szanse na wprowadzenie ma propozycja ministerstwa pracy. Zaproponowano, aby wysokość zasiłku na dziecko, które nie ukończyło 5-go roku życia wynosiło 77 zł (obecnie wynosi 68 zł). W przypadku dziecka w wieku od 6 do 18 lat – 106 zł (zasiłek wzrósłby o 15 zł), a dla dziecka należącego do grupy wiekowej 18 – 24 zaproponował podniesienie zasiłku o 17 zł (z 98 zł do 115 zł). – Wzrost może nie jest zbyt duży, ale jak to się mówi: “lepszy rydz, niż nic” – mówi Miriam Cieślicka z Rzeszowa, mama 10-miesięcznego Rafałka.

Będzie łatwiej o zasiłek
Kryterium dochodowe ma zostać podniesione z 504 zł do 574 zł miesięcznie na osobę, a w przypadku rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem – z 583 zł do 664 zł. – Kryterium dochodowe jest takie same od 8 lat. Zmiany są potrzebne, tym bardziej, że jest zauważalna tendencja spadkowa osób, którym przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. Teraz będzie łatwiej osobom, które spełniają kryteria – mówi Elwira Kochanowska-Pięciak, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Podczas ustalania wysokości zmian brane są pod uwagę różne czynniki. Między innymi ważne są: wartość tzw. koszyka żywnościowego (zasiłek wynosi minimum 40 proc. jego wartości), a także wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin, które opracowuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Wysokość dodatków do zasiłków (chociażby zapomoga, “becikowe”, czy z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub wielodzietności) najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie.
Zmiany mają obowiązywać od listopada.

***
Urzędnicy po wielu latach przypomnieli sobie o pomocy rodzinom. Od lat młodzi ludzie muszą stawać przed dylematem: wybrać karierę czy rodzinę? Bez pomocy ze strony państwa liczba urodzeń nie będzie wzrastała, bo ludzi zwyczajnie nie stać na bycie rodzicami. Proponowana pomoc, to i tak kropla w morzu, ale miejmy nadzieję, że to początek zmian na lepsze.

Ewelina Nawrot

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.