ZginA�li w aucie na dnie WisA�oka

Fot. PaweA� Dubiel (4)
Fot. PaweA� Dubiel (4)

TA�umy poA?egnaA�y piA�cioro przyjaciA?A�: trzy dziewczyny i ich dwA?ch kolegA?w, ktA?rych mA�ode A?ycia przerwaA�a tragedia.

Jasne trumny, na nich kremowe wiA�zanki, szloch zebranych i A?aA�obny gA�os dzwonA?w przerywajA�cy przejmujA�cA� ciszA�. Trzy dni, trzy pogrzeby, morze biaA�ych kwiatA?w zalewajA�ce koA�cielny dziedziniec w TryA�czy i przejmujA�ca pustka w sercach tych, ktA?rzy tak bardzo ich kochalia�� – Aniu, Dominiko, Klaudio, SA�awku i BogusA�awie – spoczywajcie w pokoju.

– WidziaA�em siA� z dziewczynami jeszcze po pasterce. PorozmawialiA�my chwilA�, zA�oA?yliA�my sobie A?yczenia. Na drugi dzieA� dowiedziaA�em siA�, A?e zaginA�A�y, a potem nadeszA�a ta tragiczna wiadomoA�A�a�� – mA?wi ze A�zami w oczach 19-letni Dominik, daleki kuzyn tragicznie zmarA�ych siA?str: Ani (16 l.) i Dominiki (18 l.), ktA?rego spotkaliA�my we wtorek na pogrzebie dziewczA�t. Tego dnia, tak samo jak w A�rodA�, kiedy A?egnano SA�awomira (24 l.) i BogusA�awa (27 l.) oraz w czwartek, kiedy odbyA� siA� pogrzeb Klaudii (19 l.), caA�a TryA�cza pA�akaA�a.

Ania – najmA�odsza z piA�ciorga tragicznie zmarA�ych, chodziA�a do ZespoA�u SzkA?A� Licealnych w LeA?ajsku. – WspaniaA�a koleA?anka, radosna, pomocna, cudowny czA�owiek. Tak bardzo bA�dzie nam jej brakowaA� – mA?wiA�a jedna z koleA?anek. Jej siostra, Dominika, dopiero wchodziA�a w dorosA�oA�A�. – Spokojna, z sercem na dA�oni. Zawsze uA�miechniA�ta – wspominajA� jA� koleA?anki z ZespoA�u SzkA?A� Technicznych w LeA?ajsku. – Do koA�ca byA�yA�my pewne, A?e wrA?cA� do domua�� CaA�e i zdrowe, A?e zobaczymy siA� w szkole po A�wiA�tacha�� – dodaje zaA�amujA�cym siA� gA�osem.

Pustka w domach i sercach
Podczas wtorkowego (2 stycznia) przejmujA�cego kazania zebranym trudno byA�o powstrzymaA� A�zy. – CA?A? powiedzieA�a�� nasze serca pA�aczA� – mA?wiA� ks. Roman Trzeciek, proboszcz parafii. W kaplicy pogrzebowej najbliA?si po raz ostatni mogli popatrzeA� na twarze dziewczA�t. Matka i ojciec nie mogli oderwaA� wzroku od cA?rek, wiedzA�c, A?e juA? nigdy nie zasiA�dA� wspA?lnie przy wigilijnym stole. Ta byA�a ich ostatniA� wieczerzA�.

Dominika i Ania byA�y jedynymi i dA�ugo wyczekiwanymi dzieA�mi. – Oczka w gA�owie rodzicA?w – komentujA� mieszkaA�cy TryA�czy. – CiA�A?ko nam nawet wyobraziA� sobie, co teraz muszA� czuA�a�� JakA� majA� pustkA� w domu i w sercu. ChcielibyA�my pomA?c, ale jak moA?na pomA?c po takiej stracie?! BA�dziemy siA� za nich modliA�. Za nich i dziewczynki.

Na cmentarzu gA�os zabraA� przedstawiciel kolegA?w i koleA?anek ze szkA?A�, do ktA?rych uczA�szczaA�y dziewczA�ta. – Ich nagA�e odejA�cie to nieodA?aA�owana strata dla naszej szkolnej spoA�ecznoA�ci. Ania i Dominika pozostanA� w naszej pamiA�ci i sercach jako wartoA�ciowe osoby, lubiane zarA?wno przez koleA?anki i kolegA?w, jak i nauczycieli i wychowawcA?w. ZapamiA�tamy je jako wspaniaA�e przyjaciA?A�ki, A�wietne koleA?anki i sympatyczne uczennice – mA?wiA�.

W A�rodA�, 3 stycznia, odbyA�a siA� nastA�pna smutna uroczystoA�A�. A�egnano 24-letniego SA�awomira pogrzeb TryA�cza (10)i 27-letniego BogusA�awa. CaA�y koA�ciA?A� i koA�cielny dziedziniec znA?w wypeA�niA� siA� A?aA�obnikami. Obaj mA�odzi mA�A?czyA?ni pochodzili z Ubieszyna. SA�awek pracowaA� za granicA�, przyjechaA� do domu dwa dni przed wigiliA�, by A�wiA�ta spA�dziA� z najbliA?szymi. W ostatniej drodze prA?cz nich i przyjaciA?A� towarzyszyli mu rA?wnieA? koledzy offroadowcy z A?aA�cut 4×4 i przyjaciele z OFF ROAD RPZ. Przed koA�ciA?A� zajechaA�y samochody terenowe, ktA?re jechaA�y na czele A?aA�obnego orszaku, wiozA�c biaA�e wieA�ce. a�zWszyscy A�A�czymy siA� w bA?lu z rodzinA�a�? – napisali na Facebooku, dodajA�c przygnA�biajA�ce zdjA�cie A?aA�obnego orszaku.

AsmierA� BogusA�awa, ktA?ry pracowaA� w Holandii, a do rodzinnego Ubieszyna rA?wnieA? przyjechaA� na A�wiA�ta, jest dla jego rodziny kolejnym ciosem. 5 lat temu na dyskotece w Sieniawie zostaA� A�miertelnie pobity jego mA�odszy brat – 20-letni Konrad. ChA�opak zostaA� bestialsko zakatowany po tym, jak niechcA�cy popchnA�A� taA�czA�cA� obok dziewczynA�. 27-latek spoczA�A� z nim w tym samym grobie.

W czwartek, 4 stycznia, w koA�ciele w TryA�czy odbyA� siA� ostatni pogrzeb ofiary tragedii. PoA?egnano 19-letniA� KlaudiA�. – W takich sytuacjach czA�owiek nie wie, co powiedzieA�, straciliA�my z braA�mi jedynA� kochanA� siostrA�, a rodzice swojA� ukochanA� cA?rkA�, ktA?rA� wszyscy najbardziej na A�wiecie kochaliA�my, nie mam po prostu sA�A?w – napisaA� na swoim profilu na Facebooku jeden z oA�miu braci dziewczyny. Klaudia tak samo jak pozostaA�ych czworo jej tragicznie zmarA�ych przyjaciA?A� spoczA�A�a na cmentarzu w TryA�czy.

Po kaA?dej uroczystoA�ci A?aA�obnej mnA?stwo osA?b, ktA?re w nich uczestniczyA�y szA�o w miejsce, gdzie doszA�o do tragedii, niosA�c w dA�oniach znicze. – Tacy mA�odzi ludzie, mA?j BoA?ea�� – zaA�amywaA�a rA�ce starsza kobieta, ktA?ra zjawiA�a siA� nad rzekA� – CaA�e A?ycie byA�o przed nimi, teraz na zawsze pozostanA� w naszych sercach. Niech spoczywajA� w pokojua��

Tragedia w BoA?e Narodzenie
Klaudia, Dominika i Anna wyszA�y z domu w poniedziaA�ek, 25 grudnia, okoA�o godz. 16. SpotkaA�y siA� z BogusA�awem i SA�awomirem, z ktA?rymi miaA�y pA?jA�A� na pizzA�. Tego dnia A�lad po nich zaginA�A�, nie wrA?ciA�y na noc do domA?w, a ich telefony milczaA�y. PoczA�tkowo rodziny nastolatek zaczA�A�y szukaA� na wA�asnA� rA�kA�, jednak gdy poszukiwania nie przyniosA�y efektu, zgA�osili ich zaginiA�cie na policjA�. W piA�tek, 29 grudnia, straA?acy i policjanci zjawili siA� nad WisA�okiem w TryA�czy. Znaleziono bowiem A�lady, ktA?re mogA�yby wskazywaA�, A?e samochA?d zjechaA� z polnej drogi, biegnA�cej rA?wnolegle do rzeki i wpadA� do wody. StraA?acy przy uA?yciu sonaru sprawdzili dno. ZnaleA?li obiekt, ktA?ry mA?gA� byA� samochodem. AsciA�gniA�to nurkA?w. SamochA?d znajdowaA� siA� na gA�A�bokoA�ci 3,5 m, w odlegA�oA�ci ok. 4 m od brzegu. LeA?aA� na dachu, co utrudniaA�o jego wyciA�gniA�cie na brzeg. W koA�cu, okoA�o godz. 16 z WisA�oka wyA�owiono fioletowe daewoo tico, w ktA?rym znajdowaA�o siA� piA�A� ciaA�: trzy kobiety i dwA?ch mA�A?czyzn. OglA�dziny zwA�ok potwierdziA�y, A?e to poszukiwane nastolatki oraz ich znajomi.

pogrzeb TryA�cza (17)

SamochA?d, w ktA?rym zginA�A�o piA�cioro mA�odych ludzi naleA?aA� do SA�awomira. MA�A?czyzna kupiA� go zaledwie dwa dni przed tragediA�. 20-letnie tico kosztowaA�o kilkaset zA�otych. 25 grudnia wszyscy spotkali siA� i jeA?dzili nim po okolicy. Co dokA�adnie siA� staA�o? Stara siA� to wyjaA�niA� prokuratura. – Do zdarzenia doszA�o w BoA?e Narodzenie pomiA�dzy godz. 20.30 a 21, przy czym bardziej prawdopodobna jest ta druga godzina, bo wA�aA�nie wA?wczas telefony poszkodowanych przestaA�y logowaA� siA� do sieci – mA?wi prok. Marta PA�tkowska, rzecznik Prokuratury OkrA�gowej w PrzemyA�lu. – Aslady na miejscu zdarzenia pozwalajA� przypuszczaA�, A?e pojazd zjechaA� z drogi, przekozioA�kowaA�, na co wskazuje jego poA�oA?enie w rzece i zatonA�A�. W tym dniu byA�y niesprzyjajA�ce warunki atmosferyczne, wiA�c do zjechania z drogi mogA�o doprowadziA� niedostosowanie do nich prA�dkoA�ci, niewykluczone, A?e mA?gA� mieA� wpA�yw stan techniczny pojazdu: kwestia opon, hamulcA?w i, co aktualnie teA? sprawdzamy, stan psychofizyczny kierowcy, ktA?rym z duA?ym prawdopodobieA�stwem byA� wA�aA�ciciel pojazdu, czyli SA�awomir.

Jak sA�yszymy w prokuraturze, po przeprowadzeniu szczegA?A�owych oglA�dzin samochodu, biegA�y do spraw ruchu drogowego opracuje opiniA� i postara siA� wyliczyA� prA�dkoA�A�, z jakA� poruszaA� siA� samochA?d. – PeA�ny obraz tego tragicznego zdarzenia bA�dzie wiadomy dopiero po uzyskaniu wszystkich opinii – komentuje prok. PA�tkowska. – Wiadomo natomiast, A?e ofiary nie doznaA�y A?adnych powaA?anych obraA?eA� przy kozioA�kowaniu pojazdu, wszystkie poniosA�y A�mierA� w skutek utoniA�cia.

Latem woda siA�ga tam do kosteka��
Na tA� tragediA� naA�oA?yA�a siA� jeszcze jedna nieszczA�A�liwa okolicznoA�A�. W dniu, w ktA?rym doszA�o do dramatu, stan rzeki byA� wyjA�tkowo wysoki. – Ta tragedia nie miaA�aby miejsca, gdyby do upadku samochodu doszA�o w ktA?rymA� w letnich miesiA�cy – komentuje StanisA�aw Gliniak, prezes OSP w TryA�czy. – W lecie, aA? do pA?A?nej jesieni zawsze woda jest tam po kostki, widaA� A?wir. Gorzej jest jak sA� deszczowe dni, albo roztopy, gdy w gA?rach jest duA?o A�niegu, bo wody przybywa. BoA?e Narodzenie byA�o wA�aA�nie niestety deszczowe, przybyA�o wody, ktA?ra osiA�gnA�A�a gA�A�bokoA�A� 3,5 – 4 metrA?w. Ogromnie wspA?A�czujemy tym rodzinom. To potworna tragediaa��

Katarzyna Szczyrek

pogrzeb TryA�cza (26)

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o