ZmarA� bohater Armii Krajowej

Asp. mjr w st. spocz. WA�adysA�aw Nycz. Fot. AK RzeszA?w
Asp. mjr w st. spocz. WA�adysA�aw Nycz. Fot. AK RzeszA?w

RZESZA�W. We wtorek najbliA?si i przyjaciele poA?egnajA� mjr. w st. spocz. WA�adysA�awa Nycza, ps. SokA?A�, Ewa.

ByA� harcerzem a�zSzarych SzeregA?wa�?, uczestnikiem akcji a�zBurzaa�?. Aresztowano go w 1948 r., wiA�ziono w zamku Lubomirskich w Rzeszowie, a po ciA�A?kim A�ledztwie skazano przez komunistyczne wA�adze na 13 lat wiA�zienia. 15 grudnia w wieku 95 lat odszedA� mjr w st. spocz. WA�adysA�aw Nycz, ps. SokA?A�, Ewa, nestor rzeszowskich harcerzy, wybitny przedstawiciel pokolenia A�oA�nierzy Armii Krajowej, gorA�cy Patriota, a przede wszystkim A�oA�nierz NiezA�omny, ktA?ry swoje A?ycie okupiA� walkA� i cierpieniem dla NiepodlegA�ej Polski.

WA�adysA�aw Nycz urodziA� siA� w 1922 r. w Ostrowie w powiecie Kowel na WoA�yniu. W 1937 r. przeprowadzili siA� do Krasnego, potem do Rzeszowa, a nastA�pnie do Dobrzechowa w pow. StrzyA?owskim, w ktA?rym przeA?yA� okupacjA�. W 1943 r. zostaA� przyjA�ty do Armii Krajowej. Przydzielono go do oddziaA�u dywersyjnego a�zRakietaa�?. Jako szeregowy braA� udziaA� w akcjach duA?ego i maA�ego sabotaA?u, a od maja 1944 r. w akcjach dywersyjnych. UczestniczyA� teA? w akcji a�zBurzaa�?. ZostaA� odznaczony m.in. KrzyA?em Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym KrzyA?em NiezA�omnych, ZA�otym KrzyA?em ZasA�ugi oraz wieloma innymi odznaczeniami i medalami.

– NoszA� w sobie pamiA�A� tamtych dni terroru i walki, ofiary i cierpienia, pamiA�A� o ludziach, ktA?rzy nie doczekali – mA?wiA�. – Nie chciaA�bym, by przeA?ycia mojego pokolenia byA�y przemilczane i nieobecne przy tworzeniu nowej Polski. Jestem przekonany, A?e wiedza o naszej walce i ofiarach musi docieraA� do A�wiadomoA�ci ludzi mA�odych – nie dla naszej chwaA�y czy zadoA�A�uczynienia, ale dla poznania peA�nej prawdy o dziejach naszego narodu i dla nauki, jaka pA�ynie z historii, o ktA?rej staroA?ytni mA?wili, A?e jest nauczycielkA� A?ycia.

Asp. mjr w st. spocz. WA�adysA�aw Nycz spocznie na cmentarzu w Rzeszowie-Staroniwie.

UroczystoA�ci pogrzebowe rozpocznA� siA� 19 grudnia o godz. 12 w KoA�ciele Garnizonowym w Rzeszowie.

ksz