Zmiana na stanowisku prezesa Pekao

www.pekao.com.pl

KRAJ. Pochodząca z bieszczadzkiej Kańczugi Alicja Kornasiewicz zrezygnowała z funkcji prezesa Pekao, jednego z największych banków w Polsce.

Prawdopodobnie jednak wejdzie do rady nadzorczej banku. Będzie również pracować w UniCredit (głównego udziałowca Pekao), pełniąc funkcje w radach nadzorczych banków należących do Grupy UniCredit w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Kornasiewicz w przeszłości była m.in. posłanką (sejm X kadencji) oraz wiceministrem skarbu w rządzie Jerzego Buzka.

Nowym porezesem został Luigi Lovaglio, dotychczasowy I wiceprezes i dyrektor generalny.

ac

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.