Zostań ławnikiem sądowym

Fot. Za jeden dzień na rozprawie ławnik dostaje dokładnie 60,67 zł

JAROSŁAW. W bieżącym roku upływa 4-letnia kadencja ławników sądowych. Rada Miasta Jarosławia najpóźniej w październiku 2011 roku dokona wyboru 15 ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w tym 10 do orzekania w sprawach z zakresu prawa. Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 30 lat, nie przekroczyła 70 lat. Jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika oraz posiada co najmniej wykształcenie średnie. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami z kolei nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Wzór karty zgłoszenia dostępny będzie: na stronie internetowej  www.ms.gov.pl oraz w Kancelarii Urzędu Miasta – Rynek 1, parter, pokój nr 2.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, tel. (16) 624-87-17, (16) 624-87-18 lub na stronie http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/?cid=2542.

Grzegorz Anton

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments