Zrealizują projekt za ponad 54 miliony zł!

W siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle została podpisana umowa na inżyniera kontraktu II etapu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki. Na zdjęciu od lewej: Z. Sanocki, A. Czernecki, M. Iciachowski. Fot. Archiwum Urzędu Miasta Jasła

JASŁO. Zakres prac będzie obejmował budowę sieci wodociągowej, budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

W siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle została podpisana z przedstawicielem firmy Safage Oddział w Polsce umowa na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla projektu “Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.

Firma ta ma w imieniu Związku nadzorować stroną techniczną projektu, który realizowany będzie na terenie pięciu gmin, a jego wartość wynosi ponad 54 mln zł.

Projekt obejmuje 5 gmin z 20 zrzeszonych w ZGDW. Zadania inwestycyjne realizowane będą na terenach gmin: Dębica, Jasło, Pilzno, Sękowa, Żyraków. W ramach projektu zbudowanych zostanie m.in.: 11,9 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przewodów  kanalizacyjnych  i 7 sieciowych przepompowni ścieków na terenie wsi Słotowa i  Małastów; zmodernizowana zostanie kanalizacja sanitarna w Jaśle o długości 2,4km, zbudowanych zostanie 90,2 km sieci wodociągowych wraz z odcinkami przewodów  wodociągowych oraz zmodernizowane i rozbudowane zostaną dwie istniejące oczyszczalnie ścieków w Jaśle i w Woli Żyrakowskiej.

wz

 

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.