ZUS stawia na obrót bezgotówkowy

Fot. Archiwum

PODKARPACIE. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na najbardziej efektywny sposób zachęcenia świadczeniobiorców do zakładania kont.

- Konto w banku to bezpieczny i łatwy dostęp do pieniędzy. Nie oznacza to jednak, że kogokolwiek będziemy zmuszać do zakładania rachunku bankowego. ZUS jedynie wskazuje taką możliwość i zachęca, a co zrobią nasi klienci, zależy wyłącznie od nich. W naszym kraju nie ma obowiązku przekazywania świadczeń na konto – podkreślił Stanisław Wasilewski, dyrektor Oddziału ZUS w Rzeszowie.

W konkursie mającym zachęcić 44 proc emerytów i rencistów odbierających swoje świadczenia za pośrednictwem poczty do korzystania z rachunków bankowych mogą brać udział zarówno banki, jak i instytucje finansowe. Wymogiem ZUS jest by prowadzenie rachunku bankowego zgłoszonego do konkursu było bezpłatne. Świadczeniobiorca nie może również ponosić opłaty za wydanie karty do konta.
Potem wyłonione zostaną maksymalnie cztery najlepsze oferty. Zwycięzcy będą mogli opatrywać swoją ofertę skierowaną do emerytów i rencistów logiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS będzie też wspierał działania marketingowe (w tym także w mediach) zwycięzców w zakresie promocji konkursowej oferty.

Termin składania prac konkursowych upływa 8 lipca. Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej ZUS pod adresem: http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=3543

am

Skomentuj

Uważaj, co piszesz. W Internecie nie jesteś anonimowy!

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.