15

Tak jeszcze na wizualizacjach wygląda ścianka wspinaczkowa na hali Podpromie. Fot. Archiwum