blizniemu CHROMY Bronisław

Jedna z prac autorstwa Bronisława Chromego. Wszystkie dzieła sztuki można obejrzeć na stronie internetowej www.blizniemuswemu.pl w dziale “Galeria 2012”. Fot. Bliźniemu Swemu