Buffallo Bill w Rzeszowie

Głos Rzeszowski w dwóch numerach z 22 i 29 lipca 1906 roku zamieścił reklamy z występu trupy cyrkowej Buffallo Billa.