Bunkry dla nietoperzy

Fot. Grzegorz Szafran, Nadleśnictwo Lubaczów.

KROSNO. Rozsiane po lasach Nadleśnictwa Lubaczów bunkry tzw. linii Mołotowa zostaną uprzątnięte i zabezpieczone.

– Pozostałość tragicznych wydarzeń wojennych posłuży za zimowisko nietoperzom. Środki na ten cel leśnicy uzyskali z Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – informuje Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Na terenie Nadleśnictwa Lubaczów działania w ramach projektu obejmują prace przy 20 starych bunkrach linii Mołotowa. – Zabezpieczenie poradzieckich budowli podyktowane jest względami bezpieczeństwa – mówi Grzegorz Szafran, zastępca nadleśniczego Nadl. Lubaczów. – Jako zarządca terenu nadleśnictwo odpowiada prawnie za bezpieczeństwo osób zwiedzających obiekty i w razie wypadku jest adresatem roszczeń odszkodowawczych. Liczne niezabezpieczone otwory, studzienki i rowy stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Istotnym elementem jest również fakt, że obiekty położone są na terenach leśnych, mało uczęszczanych, w związku z czym wezwanie i udzielenia pomocy jest utrudnione.

Leśnicy wspominają także o konieczności ograniczenia penetracji bunkrów, będących miejscami zimowania nietoperzy. W opinii chiropterologów z UMCS w Lublinie poradzieckie schrony na linii Mołotowa są miejscem zimowania gatunków wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej Rady Europy. Nietoperze wykorzystują schrony jako miejsca hibernacji, schrony przejściowe, miejsca spoczynku i miejsca konsumpcji zdobyczy.

Planowane zabezpieczenia bunkrów kratami, zamurowanie niektórych otworów wraz ze stworzeniem nowych mikrosiedlisk powinno doprowadzić – poprzez zmniejszenia penetracji tych zimowisk przez ludzi i poprawę warunków mikroklimatycznych – do polepszenia warunków bytowania nietoperzy.

wz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments