Ciąg dalszy przebudowy KSW nr 1

I etap rozbudowy zakończył się z początkiem czerwca 2022 r. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 11 czerwca. Fot. Anna Moraniec

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 przymierza się do przebudowy bloków operacyjnych dla: Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej, Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa oraz Kliniki Otolaryngologii, Otolaryngologii Dziecięcej i Onkologii Laryngologicznej. Przebudowa czeka też pomieszczenia pomocnicze i techniczne dla obsługi bloków operacyjnych.

Lecznica zamawia właśnie wielobranżową dokumentację projektową. Zarezerwowała na to zadanie ponad 400 tys. zł. Wyłoniony w przetargu wykonawca (Autorska Pracownia Projektowa arch. Iwona Matlingiewicz z Rzeszowa) najpierw będzie musiał wykonać projekty koncepcyjne, później zaś opracować wielobranżowe projekty budowlane, wykonawcze oraz projekty technologii z zestawieniem wyposażenia medycznego i niemedycznego. Dokumentacja ma być gotowa jeszcze w grudniu br.
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zaplanowana została w trzech etapach. Pierwszy już się zakończył. Etap drugi obejmować ma m.in. wyburzenie istniejącego segmentu „B” i werandy dla karetek i budowę nowy 5-kondygnacyjny budynek o nowych gabarytach wraz z werandą dla karetek. Do tego, oczywiście, wykonanie wszystkich instalacji oraz budowę dróg i dojazdów oraz nasadzeń zieleni. Z kolei w trzecim etapie planuje się przebudowę pomieszczeń w segmencie „A”: przebudowę poziomu niskiego parteru; przebudowę części pomieszczeń parteru, I i II piętra oraz wszystkich pomieszczeń III piętra. Przebudowana zostanie również istniejąca oczyszczalnia ścieków. Po przebudowie w segmencie „A” znajdą się: na poziomie piwnic – Pracownia Rehabilitacji Pulmunologicznej (sale terapeutyczne), pomieszczenia szatniowe, pomieszczenia techniczne; na parterze pomieszczenia: Poradni Chirurgicznej, Poradni Bronchoskopii, pomieszczenia diagnostyczne przychodni; na I piętrze pomieszczenia Kliniki Gruźlicy i Chorób Płuc, na II piętrze gabinety lekarskie, a na III piętrze pomieszczenia Kliniki Gruźlicy i Chorób Płuc – Pododdział Bezdechu oraz pomieszczenia administracyjne. Inwestycja miałaby być ukończona do końca 2023 r. Pochłonie 80 mln zł.

Anna Moraniec