Coraz bliżej do budowy łącznika Rzeszowa z S19

Łącznik przebiegać będzie zarówno przez tereny miejskie, jak i te należące do samorządu województwa. Droga będzie mieć dwie jezdnie. Po obu stronach chodniki i ścieżki rowerowe. Inwestycja zakłada także budowę wiaduktu drogowego. Fot. Wit Hadło