„Czarna lista” podkarpackich szpitali

Jedną z placówek, która znalazła się na „czarnej liście” przesłanej do naszej redakcji przez zarząd Regionu Podkarpackiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych jest Centrum Medyczne w Łańcucie. Fot. Archiwum

Zarząd Regionu Podkarpackiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przekazał Super Nowościom listę aż 18 szpitali i ZOZ-ów na Podkarpaciu, które nie wypłacają pielęgniarkom i położnym gwarantowanych im ustawą podwyżek. Grożą, że placówki, które w rażący sposób nie zrealizowały ustawy lub zrealizowały ją ze złamaniem prawa, są już wykazywane do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Zdrowia i innych uprawnionych instytucji.

Sprawa ciągnie się od 1 lipca 2022 r. kiedy część pracodawców zaprzestała uznawania zatrudnionym pielęgniarkom i położnym rzeczywiście posiadanych stopni magisterskich i ukończonych specjalizacji, twierdząc, że tych kwalifikacji nie wymaga na zajmowanych przez nie stanowiskach pracy. W ten sposób, niezgodnie z prawem, dokonywali degradacji zawodowej pielęgniarek i położnych oraz obniżali należne im wynagrodzenie, nawet o 2000 zł miesięcznie.

„Czarna lista” jest ciągle aktualizowana

Obecnie według danych OZZPiP na czarnej liście znajduje się 18 podmiotów. Są to: Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu, „Uzdrowisko Rymanów” SA w Rymanowie Zdroju, Centrum Medyczne w Łańcucie, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, Szpital Specjalistyczny w Mielcu, Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie (ul. Fredry), Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Lubaczowie.

Zaczynają wygrywać w sądach

Przed sądami I i II instancji w Łodzi nasza koleżanka – posiadająca wykształcenie średnie i kurs kwalifikacyjny wykazała, że w rzeczywistości wykonuje taką samą pracę jak inne położne – również te, które posiadają tytuł magistra i specjalizację. Sądy uznały te racje wskazując jednocześnie, że sama Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie niweczy podstawowych zasad prawa pracy. Pracodawcy dopuszczający się nierównego traktowania personelu muszą liczyć się z coraz większą liczbą pozwów kierowanych do sądów przez pielęgniarki i położne – mówi Ewelina Machnica, przewodnicząca podkarpackich struktur.

Anna Moraniec