Czy M. Karapyta będzie sądzony w Rzeszowie

Mirosław Karapyta (z lewej) w drodze na piątkową (22 bm.) rozprawę. Przemyski Sąd Okręgowy po wyłączeniu 6 oskarżonych ze sprawy na wniosek Stanisława T. uznał się niewłaściwy terytorialnie do orzekania w ich sprawie. Fot. Monika Kamińska