Czym jest cykl Deminga i gdzie można go wykorzystać?

Każdy przedsiębiorca dąży, do maksymalizacji zysków. Jedną z metod jest poprawienie wydajności przedsiębiorstwa. Sposobów na to jest wiele, jednym z najbardziej znanych i uznanych jest cykl Deminga. Znany jest on również pod innymi nazwami jak „koło Deminga” lub „cykl PDCA”. Podstawowym założenie jest ciągłe doskonalenie cyklów. Skrót PDCA pochodzi od wspomnianych etapów (z języka angielskiego): planowania, wykonania, sprawdzania oraz działania

Etapy cyklu Deminga

Planowanie jest pierwszym etapem, to właśnie moment, w którym określa się podstawowe założenia i sposoby na działanie, które docelowo mają doprowadzić do celu, jakim jest poprawa jakości cyklu. Na tym etapie definiuje się cały proces. Powstają procesy, które opisują, co znajduje się na początku i na końcu cyklu, co powinno znajdować się również w środku procesu. Na tym etapie należy zwrócić baczną uwagę na kluczowe zadania w procesie oraz przeanalizować możliwe problemy. Dzięki temu będzie można wprowadzić na bieżąco korekty.

 

Krok drugi to wprowadzenie w życie zadań, które zostały ustalone podczas planowania. Dzięki temu można przetestować rozwiązania. Dzięki temu będzie wiadomo, czy jest to metoda skuteczna na poprawę wydajności cyklu. Jest to również etap, w którym gromadzi się informacje o procesie. Na tym etapie możemy już wstępnie ocenić efekty wprowadzonych zmian i konkretnych działań.

Trzeci krok to weryfikacja. Na tym etapie oceniane są wyniki z wykonanych zadań. To pozwala zmierzyć, czy wprowadzone zmiany poprawiły wydajność procesu i czy udało się uzyskać postawione przed sobą cele na początku. Metoda jest bardzo prosta do weryfikacji, ponieważ pozwala na zestawienie danych.

 

Ostatni etap to moment poprawiania i usprawniania procesu. Na tym etapie sprawdzany jest postęp procesu. W przypadku kiedy wyniki otrzymane odbiegają od założeń, muszą zostać wprowadzone korekty do procesu. Kiedy już korekta zostanie wprowadzona, konieczne jest rozpoczęcie całego procesu do początku.

Zastosowanie cyklu Deminga

Cykl Deminga nie jest skomplikowany mechanizmem, a z drugiej strony daje duże możliwości przygotowania i doskonalenia niemalże każdego procesu. Dzięki temu, że metoda ta jest bardzo uniwersalna, to wykorzystując ją można przeprowadzić proces naprawczy niemalże każdego procesu.

Bardzo dużą zaletą cyklu Deminga jest to, że dzięki niemu usprawnienia mogą być wprowadzane w całym przedsiębiorstwie, a nie tylko w jednym wybranym procesie. Odpowiednie zastosowanie cyklu umożliwia skuteczne wykrycie problemu w przedsiębiorstwie i jego szybką naprawą z zastosowaniem cyklu Deminga.

Stosując cykl Deminga w przedsiębiorstwie otrzymamy wiele informacji, które pozwolą nam przeprowadzić szeroką analizę procesów. Dzięki stosowaniu tego rozwiązania możemy zestawić faktyczne wyniki, jaki osiągnęliśmy z tymi, jaki planowaliśmy osiągnąć. Dzięki temu możemy wyeliminować problemy i znaleźć skuteczne ich rozwiązanie.

Koło Deminga w wielu przedsiębiorstwach jest również sposobem motywowania pracowników. Dzięki temu mają oni udział w tworzeniu procesów, które w przyszłości poprawią funkcjonowanie przedsiębiorstwa.