Dla bezdomnych i potrzebujących

Wiceprezydent Krystyna Stachowska i Marzena Lutyńska ze Stowarzyszenia Zupełne Dobro, które od lat pomaga potrzebującym. Fot. Adam Lampart/Urząd Miasta Rzeszowa

Ponad 1,6 mln zł dotacji na pomoc osobom w kryzysie bezdomności otrzymało od miasta Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Pod koniec tygodnia podpisano też umowę ze Stowarzyszeniem Zupełne Dobro. Dzięki niej na ulice Rzeszowa wyruszą streetworkerzy, by nieść pomoc potrzebującym.

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ponownie wygrało konkurs na zapewnienie miejsc w schroniskach oraz prowadzenie noclegowni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. Miasto przeznaczy na te cele łącznie 1 614 760 zł. – To pieniądze wyłącznie na merytoryczne działania w schronisku: wynagrodzenia dla pracowników, opłatę za media, wyżywienie dla podopiecznych, środki czystości. To są koszty, które ponieść musimy. Współpraca jest zaplanowana na pięć lat – wyjaśnia Marek Twaróg, dyrektor Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
Dodaje, że towarzystwo nie tylko zapewnia nocleg czy wyżywienie, ale też różne szkolenia dla podopiecznych. – Osoby dotknięte bezdomnością mogą zgłosić się bezpośrednio do nas czy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Każda potrzebująca osoba zostanie zaopiekowana – zapewnia dyrektor Twaróg.
W ubiegłym tygodniu miasto podpisało też umowę ze Stowarzyszeniem Zupełne Dobro. To wynik miejskiego konkursu, którego celem było znalezienie streetworkerów niosących pomoc potrzebującym, zwłaszcza osobom dotkniętym kryzysem bezdomności. Stowarzyszenie już po raz drugi będzie współpracować z władzami Rzeszowa i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. – Bardzo dziękujemy wam za to, jak podchodzicie do tej pracy. Dzięki wam ludzie z godnością przychodzą po pomoc, nie muszą się już chować i wstydzić. Dziękujemy i prosimy o więcej
– mówiła wiceprezydent Krystyna Stachowska wręczając umowę o współpracy podpisaną przez prezydenta Konrada Fijołka.
Na czym polega streetworking? – To spotykanie się z osobami doświadczającymi bezdomności w przestrzeni publicznej. Są to np. ogródki działkowe, parki, dworzec. To oczywiście miejsca, które również zgłaszają nam mieszkańcy. Oprócz tego, w każdy poniedziałek rozdajemy potrzebującym ciepły posiłek na placu Ofiar Getta – mówiła Marzena Lutyńska, prezes Stowarzyszenia Zupełne Dobro.
W trakcie swoich działań streetworkerzy współpracują z lekarzami i ratownikami medycznymi. Stowarzyszenie apeluje do mieszkańców o zgłaszanie przypadków i osób, którym potrzebna jest pomoc. Można to zrobić, dzwoniąc pod numer 734 156 953.

krl