Domy Opieki Medycznej i Seniora

Centrum Rehabilitacji

Domum Corde

 

Domy Opieki Medycznej i Seniora, Centrum Rehabilitacji DONUM CORDE świadczą usługi medyczne, rehabilitacyjne i opiekuńcze dla pacjentów z ograniczeniami. Podmiot leczniczy DONUM CORDE to kompleks medyczny, który prowadzi działalność zakresie Domu Opieki Medycznej, czyli oddziału opiekuńczo- leczniczego, Centrum Rehabilitacji i Domu Seniora.

 

Na cały proces usprawniania pacjenta, jego opieki i kontynuacji procesu leczenia w placówce, składa się interdyscyplinarny zespół terapeutyczny, który stosuje podejście indywidualne i holistyczne do pacjenta, dzięki czemu zostaje świadczona kompleksowa opieka przy wykorzystaniu wszystkich możliwości ośrodka, a także zastosowaniu nowoczesnych technologii. W ośrodku stosujemy zasadę, że dobro Pacjenta jest najwyższym dobrem, a „DONUM CORDE”, w polskim znaczeniu – „DAR SERCA” – pragniemy przekazywać każdemu Pacjentowi. Myślą przewodnią jest profesjonalna opieka z sercem oraz rehabilitacja z sukcesami!

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy funkcjonuje pod nazwą Domu Opieki Medycznej, gdzie świadczy się krótko- i długoterminową, całodobową opiekę medyczną nad osobami niesamodzielnymi, o różnym stopniu sprawności. Pacjenci przyjmowani są z różnymi schorzeniami, np. po udarach lub innych zaburzeniach, urazach neurologicznych, a także po zabiegach chirurgicznych oraz po ciężkich przebiegach choroby COVID-19. Przyjmowani są także pacjenci z dysfunkcjami w ograniczeniu narządu ruchu oraz pacjenci geriatryczni wymagający całodobowej opieki i pielęgnacji. Całodobowa opieka medyczna na oddziale jest zapewniona przez wykwalifikowany personel medyczny: pielęgniarki, ratowników i opiekunów medycznych. Na oddziale odbywają się również konsultacje lekarza dyżurnego – internisty, a także w sytuacji koniecznej i wymagającej pacjentowi zapewniona zostaje konsultacja lekarzy specjalistów, z wykorzystaniem dostępnej aparatury medycznej. Placówka dysponuje częściowo aparaturą medyczną wykorzystywaną do diagnostyki. Do dyspozycji oddziału oprócz podstawowego sprzętu medycznego, takiego jak: aparat elektrokardiograficzny, spirometr, koncentrator tlenu czy kardiomonitor, który jest konieczny do monitorowania stanu zdrowia pacjenta w sytuacji jego pogorszenia się, ośrodek posiada także inne sprzęty medyczne niezbędne do codziennej opieki nad pacjentem, tj. aparat ultrasonograficzny, dzięki któremu istnieje możliwość świadczenia kompleksowej usługi dla pacjenta przez lekarza specjalistę. Jeśli istnieje potrzeba pogłębienia diagnostyki pacjenta wówczas zostaje wprowadzona procedura konsultacji, badania pacjenta poza ośrodkiem.

                Nad całym procesem farmakologicznym czuwa nie tylko lekarz dyżurny, ale również Dział Farmacji. Pacjent może również skorzystać z opieki neurologopedy i psychologa, zapewniając konsultacje indywidualne, a także warsztaty psychologiczne grupowe. Pacjenci korzystają także z terapii zajęciowej.

Dieta dostosowana jest do potrzeb pacjenta, uprzednio skonsultowana z lekarzem prowadzącym i dietetykiem. Placówka dysponuje własną kuchnią. Celebrowane są tu małe i większe wydarzenia, święta spędzane wspólnie, dzięki czemu zostaje podtrzymana aktywność seniora oraz poczucie przynależności do grupy podczas tzw. pogodnych wieczorów.

Dom Seniora to placówka opiekuńcza, gdzie przyjmuje się pensjonariuszy, którzy są samodzielni, a czynności dnia codziennego nie sprawiają takim osobom problemu. Zapewniona tutaj zostaje możliwość opieki i pomocy dla podopiecznego, podstawowe czynności związane z usługami prania, sprzątania oraz wyżywienia, a w sytuacji nagłej, z racji prowadzonej działalności leczniczej, pensjonariusz może skorzystać z doraźnej usługi medycznej. Jest możliwość skorzystania z udogodnień w ośrodku. Do dyspozycji jest biblioteka, sala komputerowa oraz opieka duszpasterska. Pensjonariusze także mogą korzystać z terapii zajęciowej dostosowanej do swoich możliwości, warsztatów grupowych psychologicznych, gdzie kładzie się nacisk na zwrócenie uwagi dowartościowania człowieka, a także podniesienia swojej samooceny i ukazania pozytywnych aspektów życia wśród osób w zbliżonym wieku, z podobnymi zainteresowaniami. Pensjonariusze mieszkający w ośrodku DONUM CORDE mogą korzystać z całego kompleksu, alejek i szlaków turystycznych wokół, a także, aby podtrzymać swoje funkcje i witalność, dostosowana zostaje również terapia rehabilitacyjna, w celu niwelowania ewentualnych dolegliwości bólowych i podtrzymania dobrego samopoczucia. Z racji dostępu do basenu i strefy spa istnieje możliwość prowadzenia terapii w wodzie oraz korzystania w ramach pobytu seniora z tych udogodnień.

Centrum Rehabilitacji to kolejna z możliwości, jakimi dysponuje kompleks DONUM CORDE. Świadczy się tutaj usługi rehabilitacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz dobranymi indywidualnie terapiami. Pobyt pacjentów jest stacjonarny na oddziale opiekuńczo-leczniczym, zapewniając im całodobową kontrolę nad stanem i kontynuację leczenia, a Centrum Rehabilitacji zapewnia odpowiednią terapię, mając na celu usprawnienie. Pacjent po kwalifikacji i diagnostyce fizjoterapeutycznej otrzymuje indywidualny plan terapii rehabilitacyjnej, zakładając cele i możliwości pacjenta, oceniając systematycznie osiągane efekty z terapii.

Centrum Rehabilitacji wiele oferuje swoim pacjentom. Zaczynając od podstawowych metod i sprzętów rehabilitacji poprzez stosowane innowacyjne metody wspierające proces powrotu do zdrowia pacjentów. Fachowy personel fizjoterapeutów dysponuje m.in. nowoczesnymi technologiami i urządzeniami:

Vibramoov – urządzenie, które poprzez moduły wibracyjne umieszczone na ciele pacjenta stymuluje układ nerwowy za pomocą odczuć sensorycznych, występujących podczas naturalnego ruchu.

RoboGait – stacjonarny robot wykorzystywany do reedukacji chodu, który wspomaga terapie osób po urazach rdzenia, udarach i urazach mózgu, ze stwardnieniem rozsianym oraz innymi schorzeniami neurologicznymi.

Egzoszkielet – bioniczny szkielet służący do terapii chodu oraz odtwarzania funkcji motorycznych u pacjentów z porażeniem lub niedowładem kończyn dolnych

Pablo Tyromotion – urządzenie, na którym prowadzi się rehabilitację pacjentów z dysfunkcjami kończyn górnych.

– Armon Edero – intuicyjny w obsłudze system podtrzymania ręki, zaprojektowany specjalnie dla osób z ograniczoną siłą w kończynach górnych.

Bieżnia Zebris – bieżnia rehabilitacyjna. Unikatowy zestaw pozwalający na obiektywną ocenę oraz trening chodu z zastępczą informacją zwrotną, na podstawie rejestrowanych sił reakcji podłoża.

– Platforma stabilometryczna Alfa umożliwia zarówno ocenę, jak i trening równowagi pacjentów neurologicznych i ortopedycznych.

Stół do pionizacji BTS Anymov to stół pionizacyjny z funkcją kroczenia BTS Anymov. Nowoczesny, zrobotyzowany stół wykorzystywany do pionizacji.

                Dodatkowo w terapii psychologicznej lub neurologopedycznej jest możliwość zastosowania u pacjenta technologii C-eye. To urządzenie, które pozwala na porozumiewanie się z osobą, która nie wykazuje kontaktu werbalnego. Daje to ogromne wartości dla pacjenta i rodziny! Ponadto w zakresie usług rehabilitacyjnych możemy świadczyć usługi z zakresu hydroterapii. Placówka posiada wirówki kończyn górnych i dolnych, a także całą strefę basenu i SPA, zatem terapia w wodzie u pacjentów sprawdza się bardzo dobrze!

                W Centrum Rehabilitacji zostaje położony nacisk na intensywną rehabilitację, dzięki której istnieje możliwość usprawnienia pacjenta i szybszego powrotu do zdrowia wraz z zapewnieniem mu kompleksowej opieki medycznej. Pacjent rehabilitację ma dobieraną indywidualnie do schorzeń przewlekłych, a także do swojej wydolności, gdzie z czasem często zostaje dobierana terapia.

Cały ośrodek DONUM CORDE jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych tak, aby nie stwarzał barier architektonicznych, ale również dla personelu medycznego podczas wykonywania świadczeń zdrowotnych. Pokoje wyposażone są w łóżka rehabilitacyjne z możliwością udogodnień wraz z łazienkami dostosowanymi dla pacjentów z ograniczeniami sprawności ruchowej. Ośrodek posiada około 120 miejsc wyposażonych ww. udogodnienia, a także z możliwością rezerwacji pokoju jedno- lub dwuosobowego.  Istnieje tu przekonanie, że dbałość w indywidualny sposób o pacjenta, a także kompleksowe podejście przez cały zespół terapeutyczny, daje poczucie zaopiekowania się nim tak, aby osiągnąć maksymalnie zamierzone efekty.

Okazując „DAR SERCA”, dla naszych podopiecznych, przekazujemy wspólne dobro!

 

Budy Głogowskie 835 B

36-060 Głogów Małopolski

tel. 508 276 074, 17 506 16 00