Droga S19 Jasionka – Sokołów Młp. zyska nowe pasy ruchu

Droga S19
węzeł
Sokołów
Małopolski
Północ – węzeł
Jasionka zostanie
rozbudowana
na odcinku 13,8 km.
Fot. GDDKiA Rzeszów

GDDKiA w Rzeszowie ogłosiła postępowanie przetargowe na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 na odcinku Sokołów Małopolski Północ – węzeł Jasionka. Kolejne pasy ruchu powstaną na długości około 13,8 km. Dzięki inwestycji na całej trasie Via Carpatia poprawi się płynność i bezpieczeństwo jazdy poprzez likwidację tzw. wąskiego gardła.

Na odcinku drogi S19 Sokołów Małopolski Północ – węzeł Jasionka istnieje obecnie trzypasmowa jezdnia w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie, na odcinku ok. 13,8 km będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny o szerokości 2,5 m oraz pobocza. Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu rzeszowskiego (gmina Sokołów Małopolski i gmina Trzebownisko) i łańcuckiego (gmina Czarna). Zakres prac obejmie także dostosowanie istniejących obiektów inżynierskich, urządzeń BRD i urządzeń ochrony środowiska. I tak, przebudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, cieki wodne oraz infrastruktura techniczna. Węzły Sokołów Małopolski Północ i Jasionka, które posiadają pełny, docelowy przekrój dwujezdniowy, nie będą wymagały rozbudowy. W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie w tym: estakada o długości 157,5 m w Nienadówce, dwa wiadukty, trzynaście przejść dla zwierząt, przejazd gospodarczy i dwa przepusty. W ramach ochrony środowiska zostaną wykonane: cztery przejścia dla zwierząt średnich (jedno zespolone z wiaduktem), cztery przejścia dla zwierząt małych, osiem przejść dla płazów, ponad 3 km ekranów akustycznych oraz zbiorniki retencyjne (13 szt. otwartych i 4 szt. zamknięte).
Celem inwestycji jest zapewnienie na całej trasie Via Carpatia na terenie Polski przekroju: dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu. Istotna jest także likwidacja tzw. wąskiego gardła, powodującego utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz na dojeździe do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Portu Lotniczego w Jasionce. Dzięki dobudowie drugiej jezdni poprawi się komfort jazdy oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu, co przełoży się na mniejszą liczbę wypadków. Droga ma powstać do 2026 r.

Kamil Lech