hala

Hala Krosno przy ul. Boh. Westerplatte, godz. 10:30. Fot. K. Żukowicz