IMG_9506

Stanisław Greń, redaktor naczelny redakcji Krzyżówek z Koroną.