IMG_9651

Skład redakcji Krzyżówek (od lewej): Zenon Przywara, szef redakcji, Ewa Gierlach, Maria Tworek, Marzena Kotlińska, Anna Łazarz.